Økonomisjef

Sted
Porsgrunn
Publisert
11. november 2020
Søknadsfrist
22. november 2020
Kontakt
Kari Teigen 98207337, Per Wold 95111446
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Da vår nåværende økonomisjef etter hvert ønsker å gå av med pensjon, søker vi etter en økonomisjef og virksomhetsleder for Økonomi og finans.

Som økonomisjef hos oss skal du legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i kommunen. Du vil også  være en god støtte og rådgiver for rådmannen og kommunens tjenesteapparat, samt en aktiv pådriver for en sunn økonomisk utvikling av kommunen. 

Økonomisjefen skal lede virksomheten Økonomi og finans bestående av for tiden 24 dyktige medarbeidere, med ansvaret for å videreutvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder økonomisk planlegging og budsjettering, kontroll og analyse, innkjøp, lønn, regnskap, samt fakturering, innfordring og eiendomsskatt. 

Du vil ha personalansvar for tre avdelingsledere og en budsjettgruppe bestående av fire rådgivere. Stillingen som økonomisjef inngår i ledergruppen til kommunalsjef for Administrasjon og støtte med tett samhandling opp mot kommunens strategiske ledelse. 

Vi ser etter en tydelig leder som viser og gir tillit, som er positiv og engasjert, og som er opptatt av faglig utvikling. Vi ønsker oss en leder som kan være med på å bidra til et fortsatt godt arbeidsmiljø og en utvikling av høy faglig kompetanse i en virksomhet som er en viktig støttespiller for lederne i Porsgrunn kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk planlegging for kommunens politiske og administrative ledelse på det økonomiske fagfeltet
 • Ansvarlig for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning, økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, økonomiske analyser, årsmelding og økonomirapportering
 • Personal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar for eget område
 • Overordnet ansvar for drift, samordning og utvikling av økonomisystemer 
 • Kontroll, tilsyn, veiledning og intern opplæring innen fagområdet
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid i kommunen og for de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Bred erfaring fra fagområdet kommunal økonomi vektlegges
 • Ledererfaring
 • Kompetanse og evne til å lede prosesser og mennesker
 • Høy digital kompetanse og evne til å identifisere relevante digitaliseringstiltak
 • Strategiske og analytiske ferdigheter med kunnskap om god risikostyring

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • er opptatt av utvikling, og med god evne til å se helhet og se nytten av tverrfaglig samarbeid
 • er god personalleder som viser og gir tillit, som skaper engasjement om mål og oppgaver og viser tydelig retning
 • er en synlig leder med gode samarbeidsevner
 • har stor arbeidskapasitet og er en stabil leder som kan arbeide under press
 • har meget gode kommunikasjonsevner; er tydelig, åpen og inkluderende
 • er god til å bygge og vedlikeholde nettverk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode treningsavtaler
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • Porsgrunn kommune er en IA-virksomhet
 • Medlemskap i hytteklubb, med mulighet for å leie hytte på fjellet og ved sjøen til gunstige priser

 

Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 36.000 innbyggere og er ca. 3.500 ansatte, noe som gjør oss til en av  de største arbeidsplassene i Grenlandsområdet. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere løser vi dette viktige samfunnsoppdraget. Vi gir deg utfordringene, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror at du vil sette spor etter deg hos oss. Vil du være med?

Generelle opplysninger

Porsgrunn kommune ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanse.  Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Porsgrunn kommune vil varsle søkere som har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.