Eiendomssjef næring

Rekrutterer
Sted
Kristiansand
Publisert
12. november 2020
Søknadsfrist
06. desember 2020
Kontakt
Stefan Jensen, 41320170, Frank Amundlien, 91646600
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Salgs- og markedsorientert lederrolle hos sentral bransjeaktør

Til å lede selskapets satsning på næringseiendom, søker vi en omgjengelig og forretningsorientert leder. Personen vil ha ansvar for en bærekraftig forvaltning og utvikling av selskapets næringseiendommer. En vesentlig del av arbeidet vil innebære markedsanalyse, proaktivt salgsarbeid, god kundeoppfølging og effektiv kontraktsstyring mot våre partnere. Rollen blir for øvrig sentral i arbeidet med å identifisere og realisere nye forretningsmuligheter.

Arbeidsoppgaver

 • Markedsarbeid med fokus på videreutvikling og forvaltning av selskapets næringseiendommer
 • Analysere eiendomsmarked og næringsliv for å identifisere realiserbare og bærekraftige næringsprosjekter
 • Bearbeide nye og potensielle næringskunder
 • Lede kontraktsforhandlinger
 • Ivareta eksisterende kunder og holde god kontakt med dem
 • Bidra til å utvikle og implementere fremtidsrettede byggtekniske løsninger

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring fra bygg eller eiendomsforvaltning, -utvikling, -kommunikasjon, -megling eller annen markedsrelevant erfaring
 • Forståelse for hva en næringsleietaker forventer
 • Godt nettverk i regionen er en fordel
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Relasjonell med salgsorientert fokus
 • Strukturert og gjennomføringssterk
 • Markedsanalytisk og strategisk
 • Engasjert og forretningsorientert
 • Fokus på bærekraft
 • Målrettet, resultatorientert og langsiktig

Vi tilbyr

 • Nøkkelposisjon hos sentral og anerkjent eiendomsaktør med fremtidsrettet fokus på nærings- og boligprosjekter av høy kvalitet
 • Tydelige utviklingsambisjoner og gode personlige vekstmuligheter
 • Stillingen tar del i ledergruppen, med muligheter til å påvirke vår videre utvikling
 • Karrieremuligheter i et solid selskap med finansiell styrke og langsiktig strategi
 • Skeiegruppen er samlokalisert og fokuserer på synergier på tvers av selskapene

Annen informasjon

Søknad eller tips 

 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips
 • Søk helst stillingen elektronisk - eller via brukervennlig skjema
 • Når du søker stillingen, kan du velge unntak fra offentlighet. Dette har ingen betydning i denne prosessen, da søkerlisten ikke blir offentliggjort. På vegne av vår leverandør, Webcruiter, beklager vi at dette valget ikke kan fjernes.

Skeie Eiendom AS investerer i eiendom i Kristiansand og andre større byer i Sør-Norge. Selskapet har de senere år bygget opp en betydelig eiendomsportefølje med nyere forretningseiendommer. Skeie Eiendom skal forvalte, utvikle og leie ut attraktive og miljøledende lokaler i nærheten av sentrale knutepunkt. Selskapet har som målsetting å vokse videre gjennom oppkjøp og utvikling av både nærings- og boligprosjekter.

Skeie Eiendom AS er en del av Skeie Group som også har betydelige investeringer innen finans og teknologi.
Les mer om Skeie Eiendom.