Avdelingsleder regnskap

Rekrutterer
Sted
Hamar
Publisert
12. november 2020
Søknadsfrist
23. november 2020
Kontakt
Nina F. Hvistendahl, 916 00 652
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Til stillingen som avdelingsleder regnskap søker vi etter en leder med ansvar for å drifte og videreutvikle Forsvarsbygg sine sentrale regnskapsprosesser knyttet til inn- og utgående fakturaflyt, avstemminger og internkontrollaktiviteter og brukerstøtte på avdelingens ansvarsfelt. Stillingen har personalansvar for regnskapsteamet.

Vi søker deg som har opparbeidet deg god og bred erfaring innen regnskap og som trives med å ta ansvar og lede andre. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring, har erfaring med analysearbeid og samtidig dyktig på å få frem det beste i andre. Du vil lede et team bestående av 8 medarbeidere som arbeider på Hamar. Du vil også ha utstrakt samarbeid med regnskapssjef og controllere i Oslo/Hamar/Stavanger og landet for øvrig.

Avdelingen er en del av seksjon Regnskap og Controlling i Forsvarsbygg med ca. 20 medarbeidere til sammen. Som avdelingsleder regnskap vil du ha ansvar for regnskap, forvaltning av regelverk og rutiner, regnskapsprosesser, rapportering, kontrollaktiviteter og analyse- og forbedringsarbeid.

Avdelingsleder regnskap rapporterer til Regnskapssjef. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Statens Hus på Hamar.

Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer og du vil få være med å påvirke denne utviklingen innenfor ditt fag.

Forsvarsbygg er underlagt offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse og oppfølging av regnskapsteamet og avdelingens leveranser
 • Ansvar for drift og utvikling av prosessene for inn- og utgående fakturaflyt
 • Ansvar for avstemming og kontroll av regnskap/ balanse
 • Ansvar for myndighetspålagt rapportering knyttet til regnskapet
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av måneds-, tertial- og årsavslutning
 • Ansvar for forbedringer og effektivisering av våre arbeidsprosesser
 • Delta i analysearbeid i seksjonen
 • Bistå i leveranser ved perioderapportering og årsoppgjøret
 • Bidra i seksjonen sine samlede leveranser samt delta i prosjekt og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå innen økonomi. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • God erfaring med å lede team, fortrinnsvis innen regnskap/økonomi, enten i virksomhet eller byrå 
 • God IT-forståelse og evnen til å se muligheter i grensesnittet mellom prosesser og system
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av Agresso og kunnskap om statlig økonomistyring
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig og trygg i lederrollen
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du er nøyaktig, strukturert og planmessig
 • Du tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • Du er analytisk og evner å tenke helhetlig

Vi tilbyr

 • Lønn som Avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 708 000,- (ltr. 75) til kr. 864 100,- (ltr 82) Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med et bredt tilbud av aktiviteter
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikring- og pensjonordninger

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver. 

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.