Administrerende direktør

Sted
Oslo
Publisert
14. november 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Magne Amundsen, 91656101, Jenny Homme, 91656102
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

SIOSiOs visjon er å skape en bedre hverdag for alle studenter og at Oslo skal bli Norges beste by å studere i.

Vi søker en innovativ og strategisk orientert administrerende direktør som vil ta en sentral posisjon for å videreutvikle studentvelferden i Osloregionen og bidra til å utvikle det helhetlige læringsmiljøet sammen med utdanningsinstitusjonene. Administrerende direktør er øverste administrative leder for et bredt og komplekst ansvarsområde, og rapporterer til SiOs hovedstyre.

God og stabil utvikling står sentralt i SiO, men studentenes behov for velferdstjenester er i kontinuerlig endring i både innhold og retning. SiO må tilpasse seg denne utviklingen og kontinuerlig vurdere både eksisterende og nye tjenesteområder. Som administrerende direktør vil du ha det øverste ansvaret for å forme velferdstjenester for over 67.000 studenter i Osloregionen. SiO søker en administrerende direktør som sammen med dyktige ledere skal ta ansvar for store utviklingsprosjekter innen alle tjenesteområder og hvor digitalisering og bærekraftig utvikling står sentralt.

Den riktige administrerende direktøren i SiO ønsker å jobbe med og for unge mennesker. Som øverste leder i selskapet vil du være sentral i samhandling med utdanningsinstitusjoner, studenter, politikere, kommunal og statlig forvaltning og andre samarbeidspartnere. Det er avgjørende at du har god forretningsforståelse, kommuniserer godt på alle nivå og har erfaring fra drift- og tjenesteytende virksomhet. Som administrerende direktør i SiO kreves det høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, solid ledererfaring og du skal kunne vise til gode resultater fra tidligere lederroller. Du er en leder andre ønsker å følge og du er opptatt av å bygge en lederkultur der vi lykkes sammen og samarbeider på tvers.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Magne Amundsen, tlf. 916 56 101, Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Renate Karlsnes Skilnand, tlf. 930 50 038. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Søknad med CV sendes via www.visindi.no.

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 67 500 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 550 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.