Programansvarlig for internopplæring og lederutvikling

Sted
Oslo
Publisert
18. november 2020
Søknadsfrist
29. november 2020
Kontakt
Magnus Lind 46410108, Marianne Brattland 90870357
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Annonsebilde nr. 19

VID vitenskapelige høgskole er i en spennende fase med utvikling av tre nye campus, vekstambisjoner, økt digitalisering og forsterket satsing på forsknings- og utdanningskvalitet. Dette stiller krav om evne til endring og utvikling hos våre ansatte, og til at medarbeidere på alle nivåer har høy og oppdatert kompetanse.

VID Akademiet etableres nå som et program for internopplæring og lederutvikling, og et overordnet ønske om å profesjonalisere kompetansearbeidet i VID. Vi søker deg som har kompetanse og driv til å utvikle VID Akademiet videre. Stillingen passer for deg som liker å arbeide med utvikling av mennesker og organisasjon, og forstår hvordan strategisk kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel for å nå institusjonens strategiske mål. Du har erfaring med å arbeide tett på ledere og ansatte, og evner å drive utviklingsprosesser på tvers i organisasjonen. Du er systematisk og opptatt av resultater og kommuniserer godt. Du vil inngå i et fagmiljø i HR avdelingen på 10 personer, og dra veksler på VIDs fagmiljøer innen verdibasert ledelse.

For å kunne lykkes i rollen er det viktig å være selvgående og trygg, med en stor grad av gjennomføringsevne. Videre at du trives i en rolle hvor opplæring og utvikling av mennesker står sentralt. Stillngen er nyopprettet, vil rapportere til HR-sjef og er lokalisert i Oslo.

Om stillingen

VID vitenskapelige høgskole er i en spennende fase med utvikling av tre nye campus, vekstambisjoner, økt digitalisering og forsterket satsing på forsknings- og utdanningskvalitet. Dette stiller krav om evne til endring og utvikling hos våre ansatte, og til at medarbeidere på alle nivåer har høy og oppdatert kompetanse.

VID Akademiet etableres nå som et program for internopplæring og lederutvikling, og et overordnet ønske om å profesjonalisere kompetansearbeidet i VID. Vi søker deg som har kompetanse og driv til å utvikle VID Akademiet videre. Stillingen passer for deg som liker å arbeide med utvikling av mennesker og organisasjon, og forstår hvordan strategisk kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel for å nå institusjonens strategiske mål. Du har erfaring med å arbeide tett på ledere og ansatte, og evner å drive utviklingsprosesser på tvers i organisasjonen. Du er systematisk og opptatt av resultater og kommuniserer godt. Du vil inngå i et fagmiljø i HR avdelingen på 10 personer, og dra veksler på VIDs fagmiljøer innen verdibasert ledelse.

For å kunne lykkes i rollen er det viktig å være selvgående og trygg, med en stor grad av gjennomføringsevne. Videre at du trives i en rolle hvor opplæring og utvikling av mennesker står sentralt. Stillngen er nyopprettet, vil rapportere til HR-sjef og er lokalisert i Oslo.

Vi tilbyr

  • En spennende og viktig rolle i en virksomhet i endring
  • Selvstendig rolle med påvirkningsmulighet og utfordrende oppgaver
  • Personlig og faglig utvikling i et miljø i vekst
  • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
  • Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse med særdeles gode pensjonsvilkår (ytelsespensjon) og gunstige lånevilkår
  • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer spesielt menn til å søke da vi i HR seksjonen ikke har en representativ balanse mellom kjønnene i dag. Kandidater med tilfredsstillende kvalifikasjoner vil bli vurdert uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

  • Søknad
  • CV
  • Vitnemål og attester

Kun elektroniske søknader via JobbNorge vil bli vurdert og ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles. Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist er satt til 29. november 2020 og tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen så er du velkommen til å ta kontakt med HR sjef Magnus Lind, per mail: magnus.lind@vid.no tel: 464 10 108 eller direktør Marianne Brattland, marianne.brattland@vid.no tel: 908 70 357. Vi ser frem til å motta din søknad. 

 

Om VID vitenskapelig høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.
Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.