Ekspedisjonssjef - Administrasjonsavdelingen

Sted
Oslo
Publisert
21. november 2020
Søknadsfrist
17. desember 2020
Kontakt
Liv S. Bøe 91108263. Eivind Dale 22246808,
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Ønsker du å være en pådriver for å utvikle og forme en moderne administrasjonsavdeling som møter morgendagens behov? Vi har en sentral stilling ledig, med et bredt ansvarsområde og mulighet for å påvirke et område i stor utvikling

Administrasjonsavdelingen har en nøkkelrolle i departementet, og skal fremme god og helhetlig styring, effektivisering, organisering og ledelse. Avdelingen har vel 50 kompetente medarbeidere innen IKT og sikkerhet/beredskap, samordning, budsjett- og økonomistyring, HR og dokumentasjon. Avdelingen er ansvarlig for at virksomheten i departementet foregår innenfor gjeldende regelverk og retningslinjer på det administrative området, herunder forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven. En viktig lederoppgave vil være å videreutvikle avdelingen, slik at den bidrar til å styrke samordningen av arbeidet både internt i departementet og i forhold til andre departementer. God forståelse for rolle- og arbeidsfordeling mellom fagavdelingene, egen administrasjon og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er viktig. 

Til dette arbeidet søker vi deg som er gjennomføringssterk, ambisiøs, og som ønsker å jobbe med både utvikling og drift. Vi søker deg med interesse for å lede en moderne administrasjonsavdeling, som understøtter og gir merverdi for fagavdelingene. 

Ekspedisjonssjefene inngår i departementets toppledergruppe. Du vil være sentral i utviklingen av departementet, og må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der god samfunns- og rolleforståelse er viktig for å lykkes. Du vil også være en viktig diskusjonspartner og rådgiver utenfor eget ansvarsområde – både for de andre ekspedisjonssjefene og for departementsråden.

Aktuelle kandidater har utdanning på masternivå og solid ledererfaring. Du må ha sterk forvaltningskompetanse, god rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser. Du må være trygg i lederrollen, og ha evne til å motivere og inspirere. Sterke analytiske evner, faglig tyngde og troverdighet er viktig. Som ekspedisjonssjef representerer du KMD overfor andre statlige virksomheter, og må kunne lytte og kommunisere godt.  

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i Amrop Delphi tlf. 911 08 263. For ytterligere informasjon kan også departementsråd Eivind Dale, tlf. 22 24 68 08 kontaktes.

Søknadsfrist er 17. desember 2020.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

For å besette stillingen er det en forutsetning at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.

KMD ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb i KMD. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter, og det har ansvar for mange områder som berører den enkelte innbyggers hverdag. Ansvarsområdene finner du på www.regjeringen.no/kmd

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.