Leder for kommunikasjon og bærekraft

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
20. november 2020
Søknadsfrist
13. desember 2020
Kontakt
Bente E. Engesland 91159952, Per Inge Hjertaker 91729682
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Er du vår nye leder for kommunikasjon og bærekraft?

Cermaq er et av verdens ledende sjømatselskaper, med en fremtidsrettet strategi for bærekraftig vekst. De naturlige vilkårene for vår virksomhet påvirkes miljøutfordringer og særlig av klimaendringene. Cermaq er derfor spesielt engasjert i arbeidet mot FNs bærekraftsmål som en del av selskapets strategi. Vi er samtidig stolte av at akvakultur fremheves som en av løsningene på klimautfordringene, blant annet av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Nå ser vi etter en ny direktør for kommunikasjon og bærekraft som kan bidra til å løfte og synliggjøre selskapet. Du får en nøkkelrolle både i Norge og internasjonalt.

Vi ønsker en strategisk leder med omfattende erfaring fra næringslivet og utpregede evner til å utvikle relasjoner og nettverk. Vår nye direktør skal jobbe nært med konsernsjefen og selskapets toppledelse. Du må kunne vise til forretningsmessig teft og mestre å manøvrere i utfordrende omgivelser.

Rolle og ansvar

 • Rapporterer til konsernsjefen (CEO), tett samarbeide med konsernledelsen og andre ledende medarbeidere innen fagområdet.
 • Utvikle kommunikasjonsstrategi og budskapsplattform, basert på forretningsmessige mål. For Cermaq henger kommunikasjon og bærekraft tett sammen.
 • Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i konsernet, med eget team i Norge og nært samarbeide med våre operasjonelle selskaper.
 • Utvikle systematisk dialog og relasjoner med interessenter og myndigheter
 • Talsperson i mediene når behov, i samarbeide med CEO og toppledelsen.
 • Utvikle plattform og merkevare ved strategisk bruk av digitale kanaler.

Kompetanse og kvalifikasjoner

 • Omfattende tilsvarende erfaring på høyt nivå, med dokumenterte svært gode resultater.
 • Næringslivsbakgrunn innen kommunikasjon. Gjerne fra tilsvarende næring.
 • Forretningsmessig forståelse og internasjonal erfaring.
 • Sterk strategisk kompetanse og evne til gjennomføring.
 • Gode lederegenskaper, evne til å bygge team og drive resultater.
 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå.

Din personlige profil

 • Lett for å bygge nettverk og manøvrere i komplekst terreng
 • Fleksibel og med sterke samarbeidsevner
 • Analytiske egenskaper, utpreget rolleforståelse og god vurderingsevne
 • En leder som inspirerer og blir lyttet til

Rekrutteringsselskapet Headvisor bistår Cermaq i prosessen. Spørsmål kan rettes til våre rådgivere, Bente E. Engesland 911 59 952 og Per Inge Hjertaker 917 29 682. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest.

Søknadsfrist: 13. desember.

 

Cermaq er en verdensledende produsent av bærekraftig laks og ørret. Vi har et team på mer enn 3500 ansatte i Chile, Canada, USA og Norge. Et team som er engasjert og stolt over å produsere sjømat av høy kvalitet til et globalt marked. I 2019 solgte Cermaq 184,000 tonn laks med en omsetning på NOK 10,6 mrd. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og er 100 % eiet av Mitsubishi Corporation.

I Cermaq blir du en del av en meningsfull, utviklende og mangfoldig arbeidsplass. Vi støtter de ansattes personlige utvikling og gjør det mulig for deg å realisere gode ideer og initiativer.

Vår kultur er uformell og engasjert. Vi bryr oss om hverandre, om naturen og om samfunnet rundt oss. Lær mer om oss på www.cermaq.com.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.