Generalsekretær

Sted
Oslo
Publisert
20. november 2020
Søknadsfrist
17. januar 2021
Kontakt
Per Inge Hjertaker tlf: 91729682
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Legeforeningen søker en engasjert, strategisk, klok og erfaren leder til en av de mest sentrale og ambisiøse aktørene i norsk arbeidsliv. Foreningen jobber for legenes felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, og generalsekretær skal lede sekretariatet slik at foreningen når sine mål. Den som ansettes må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver fra daglig drift av en stor politisk styrt organisasjon til løpende oppgaver som følge av endringer i politiske og samfunnsmessige rammevilkår. Legeforeningen er en kompleks organisasjon med om lag 90 foreningsledd. Generalsekretær er leder for et bredt sammensatt og høykompetent sekretariat.

Sentrale oppgaver vil være

 • Lede, organisere og utvikle sekretariatet hensiktsmessig og effektivt ut fra vedtatte mål og økonomiske rammer
 • Være bindeledd overfor og yte service og støtte til president, sentralstyre, foreningsledd, medlemmer og øvrige tillitsvalgte
 • Intern og ekstern informasjon, relasjonsbygging og annen kontaktskapende virksomhet

Ønsket bakgrunn og erfaring

 • Generalsekretær må være lege
 • God og relevant erfaring fra lederstilling/ funksjon. Dokumenterte resultater som leder
 • God innsikt i organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling etc. Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser med dokumenterte resultater samt fra ledelse av ledergruppe/r
 • Gode forutsetninger for å forstå grensesnittet mellom politikk og administrasjon. God rolleforståelse
 • God erfaring fra administrative prosesser, økonomistyring/ kontroll og personalledelse
 • Nok innsikt/erfaring for å forstå de økonomiske perspektiver knyttet til det omfattende ansvaret for økonomi og disponering av midler
 • Gode forutsetninger for å forstå politiske problemstillinger. God samfunnsforståelse/ innsikt
 • Godt nettverk og bra kontaktflate hos aktuelle målgrupper
 • Det er en fordel med organisasjonserfaring og erfaring fra styrearbeid
 • Gjerne lederutdanning

Personlige relasjoner/lederstil

 • Visjonær og inspirerende «bakspiller» med et strategisk perspektiv og særlig god vurderingsevne
 • Tydelig, løsningsorientert og gjennomføringssterk
 • Analytisk, trives med komplekse problemstillinger
 • Trygg, tillitvekkende, robust, modig og med stor arbeidskapasitet
 • Samlende, god rolleforståelse, teamorientert og flink til å delegere - samt følge opp
 • Flink mellommenneskelig og som relasjonsbygger. God lytter, og flink til å kommunisere

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91 72 96 82. President Marit Hermansen kan også kontaktes på tlf. 91 64 12 39. Søknad sendes senest 17. januar 2021.

 

Legeforeningen er en komplett profesjonsforening for alle leger - hele livet. Foreningen tar et helhetsansvar og bidrar til en bedre helsetjeneste ved å jobbe med alle rammebetingelsene for utøvelse av legeyrket. Dette innebærer arbeid med faglige, sosiale og økonomiske interesser, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og arbeid med helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen har om lag 37 000 medlemmer. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat med 180 ansatte som ledes av generalsekretær. Sekretariatet holder til i nyrenoverte lokaler sentralt i Oslo sentrum. Vår generalsekretær gjennom de siste elleve år går av på avtalt pensjonisttidspunkt i juni 2021. Les mer om oss på www.legeforeningen.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.