Forretningsorientert økonomisjef til eiendomsutviklingsselskap i sterk vekst

Rekrutterer
Sted
Drammen
Publisert
4. desember 2020
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
Anne Hilde Nilsen, 97589490, Svenn-Erik Warholm, 91737272
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kvadratera AS er et eiendomsutviklingsselskap med fokus på kjøp, utvikling og forvaltning av næringseiendom i aksen Sandvika – Drammen – Kongsberg – Sandefjord. Selskapet ble etablert våren 2018 og eier og forvalter i dag ca. 60 000 kvm fordelt på 13 eiendommer. Kvadratera har god økonomi og er oppkapitalisert for videre sterk vekst med solide aksjonærer i ryggen.

Kvadratera AS søker en forretningsorientert økonomisjef som vil få en sentral rolle i den videre utviklingen av Kvadratera sammen med daglig leder. Organisasjonen består i dag av fire ansatte.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • ansvar for selskapets finansielle og juridiske struktur, herunder ansvar for lånefinansiering og oppfølging av eksisterende finansiering
 • økonomisk rapportering til styret og eiere
 • oversikt og styring av likviditet av selskapet og i datterselskapene
 • oppfølging, koordinering og kommunikasjon med økonomiressurs, ekstern regnskapsfører og revisor
 • ansvar for offentlig rapportering, årsregnskap, mv.
 • bistå i gjennomføring av transaksjoner, herunder finansiering, oppgjør/overtakelse, mv.
 • videreutvikle rutiner og malverk tilknyttet selskapsforvaltning og økonomistyring
 • bistå rundt skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, herunder kjøpe inn og koordinere nødvendig spisskompetanse på området

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad
 • 5-10 års relevant erfaring, gjerne fra eiendomsmiljø, revisjon og/eller tilsvarende stilling
 • interesse for og/eller erfaring fra næringseiendom
 • solid økonomisk, finansiell og selskapsrettslig forståelse/kompetanse
 • solide Excel- og PowerPoint-ferdigheter
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • selskapet benytter Xledger, eiendomsforvaltningssystemet Fenistra og styreportalen Admincontrol

Personlige egenskaper
Vi søker etter en kandidat som samarbeider godt med andre, men som også er selvstendig og evner å strukturere sin arbeidshverdag slik at egne oppgaver blir fullført med høy kvalitet til rett tid. For å lykkes i rollen må du være forretningsorientert, ansvarsfull, nøyaktig og initiativrik. Videre trives du med å ta beslutninger i et dynamisk miljø med flat organisasjonsstruktur. 

Vi tilbyr

 • konkurransedyktige betingelser
 • et ungt og dynamisk miljø med fremoverlente, positive, engasjerte og sosiale kollegaer
 • mulighet til å påvirke utforming av egen rolle og arbeidshverdag
 • arbeidssted vil være i Drammensområdet

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490 / anne@financepeople.no eller Svenn-Erik Warholm på 917 37 272 / svenn-erik.warholm@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.