Direktør Risikostyring

Sted
Oslo
Publisert
18. desember 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are K. Skeie 95066183, Jannicke Trumpy Granquist 48401646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kommunalbanken AS er statens finansinstitusjon for kommunal finansiering, og er 100 prosent eid av staten Norge. KBNs formål er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Selskapet drives etter forretningsmessige prinsipper. Vi er et av landets største finansforetak med 450 milliarder i forvaltningskapital, samt blant landets mest aktive i de internasjonale finansmarkedene med vår innlånsstrategi. 

KBN har en sterk markedsposisjon, og ønsker å bruke denne til å fremme bærekraftige lokalsamfunn. Gjennom sitt grønne obligasjonsprogram bidrar KBN til å finansiere norske kommuners omstilling til et lavutslippssamfunn. De grønne innlånene lånes ut som grønne lån med renterabatt, til investeringer med klimaambisjon i kommunene. Dette reflekterer KBNs langsiktige arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

KBN opererer med lav risiko, opprettholder likviditet ut over kravene og benytter sikringshandler for å avdekke rente- og valutarisiko. KBN har aldri hatt tap på utlån.

KBN har rundt 80 høyt kvalifiserte medarbeidere og holder til i moderne lokaler rett ved Nationaltheatret stasjon, sentralt i Oslo sentrum.

Vår Chief Risk Officer (CRO) har fått nye oppgaver internt, og vi søker hans etterfølger til å lede og utvikle vårt høykompetente risikostyringsmiljø i andrelinjen. Avdelingen for risikostyring er sentralt plassert i banken, med ansvar for KBNs risikoappetitt/-toleranse, rammeverket for risikostyring, stresstesting og validering av modeller for risikomåling samt rapportering. Risikostyringsfunksjonen skal sikre at alle bankens risikoer identifiseres, måles, overvåkes og rapporteres. Avdelingen har også ansvaret for bankens ICAAP/ILAAP og gjenopprettingsplan, inkludert at det settes av tilstrekkelig kapital gitt bankens risiko. Funksjonen har løpende kontakt med tilsynsmyndigheter og bankens styrende organer. CRO inngår i bankens ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle KBNs andrelinje risikostyringsfunksjon
 • Vedlikeholde bankens (styrets) risikoappetitt
 • Identifisere, overvåke, analysere, kontrollere og rapportere overordnet risiko i KBN
 • Vedlikeholde og videreutvikle et hensiktsmessig rammeverk og retningslinjer for risikostyring
 • Gjennomføre kontroll med førstelinjens risikostyring
 • Gjennomføre stresstester og validere sentrale modeller for risikostyring i KBN
 • Løpende myndighetskontakt og rapportering
 • Ansvar for utarbeidelse av bankens ICAAP/ILAAP og gjenopprettingsplan, inkludert kapitalvurdering
 • Sørge for etterlevelse av relevante regulatoriske krav
 • Utvikle avdelingens medarbeidere, prosesser, kompetanse og kultur
 • Medlem av KBNs ledergruppe og sekretariat for styrets risikoutvalg og administrerende direktørs finanskomité

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med solid erfaring fra ledelse av tilsvarende funksjon, fortrinnsvis gjennom å lede risikoarbeidet i anerkjent finansinstitusjon underlagt bankregulering. Du har sterk faglig kompetanse innen risikostyring og god kjennskap til internasjonale finansmarkeder. Du er vant til å lede kompetansemedarbeidere, er kvantitativt orientert, og har erfaring med organisering og videreutvikling av avanserte risikostyringssystemer så vel som utvikling og validering av risikomodeller. Du har gode kommunikasjonsegenskaper og erfaring med risikorapportering og myndighetskontakt. Du har relevant utdanning på masternivå eller høyere.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede høykompetente medarbeidere og utvikle gode team
 • Bidrar til gode og tilpassede løsninger gjennom analyse og kritisk tenkning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • Samfunnsengasjert
 • Samarbeidsorientert og med høy integritet

Vi kan tilby ansvar for risikostyring og en sentral rolle i ledergruppen i en av Norges få systemviktige og største finansinstitusjoner. Vi er en samfunnsnyttig kompetansebedrift med mange høyt kvalifiserte ansatte, og tilbyr et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. KBN tilbyr et godt arbeidsmiljø med korte rapporteringslinjer og stor beslutningsmyndighet.

KBN foretar bakgrunnssjekk av prioriterte kandidater gjennom en ekstern partner for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon.