Eiendomsutvikler

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
9. desember 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Jonny Arnesen, 92496992
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stendi (tidligere Aleris Omsorg Norge) er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Stendi har over 5000 medarbeidere, rundt 1000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 2 sykehjem og omsorgsboliger med rundt 500 plasser, samt seniorleiligheter. Virksomheten har en omsetning på rundt 3 milliarder NOK. Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som et av Nordens markedsledende private omsorgsselskaper.

Eiendomsutvikler

Til nyopprettet stilling innen forretningsområdet Strategisk utvikling, ser vi nå etter en person med eiendomsfaglig kompetanse som kan ta et helhetlig ansvar for forvaltning av vår eksisterende portefølje på 400 leiekontrakter. Vår nye medarbeider skal også være den som leder utviklingen av nye eiendomsprosjekter som vi gjør i tett samarbeid med private investorer.

Profesjonalisering av forvaltning, drift og utvikling av eiendom er en strategisk prioritering for Stendi, og du vil bli sentral i å drive dette arbeidet fremover. Du vil jobbe med både utvikling og implementering av planen for hvordan vi skal forvalte og jobbe med eiendom på tvers av organisasjonen. Første viktige steg på veien handler om å etablere og implementere grunnleggende struktur i form av tydelige prosesser og verktøy ute i driftsorganisasjonen. Du må kunne tenke strategisk og se de store linjene, men vel så viktig er det å kunne bryte strategien ned til en konkret handlingsplan for operasjonalisering, ta ansvar for oppfølging av denne og være pådriver for gjennomføring av initiativer.

Dette er en unik mulighet til å være med å definere retningen til et ledende selskap som er på en spennende endringsreise, og til å skape synlige endringer og forbedringer. Du vil komme inn i et veletablert selskap, men hvor initiativ blir møtt med muligheter og ansvar.

Stillingens ansvarsområder:
Rollen vil bli formet mye av de initiativ du tar, men generelt vil du fokusere på følgende:

 • Utvikle et strategisk fundament for hvordan vi skal jobbe med eiendom, samt etablere og implementere operasjonell plan for å levere på strategiske mål
 • Etablere og implementere en sentral og tydelig prosess gjennom hele livsløpet for eiendom - fra behovet for å leie en bolig oppstår ute i drift til tilbakelevering av bolig til utleier
 • Foreta relevante analyser for vurdering av muligheter og beste praksis, samt oversette dette til konkrete initiativer som prioriteres for gjennomføring ute i organisasjonen
 • Jobbe systematisk med å forstå og forbedre våre ansattes arbeid med og opplevelse av vår eiendomsprosess, samt sikre compliance til prosessene
 • Kontraktsforvaltning og -forhandlinger for en del av porteføljen
 • Følge opp våre leiekontrakter på porteføljenivå og utforske muligheter for optimering
 • Koordinere, lede og følge opp prosjekter med interne interessenter og eksterne aktører
 • Bygge kompetanse innen eiendom i organisasjonen
 • Være vår interne ekspertressurs innenfor utvalgte eiendomsrelaterte spørsmål ute i driftsorganisasjonen

Den suksessfulle kandidaten er:

 • En dyktig prosjektleder og positiv lagspiller, som er nysgjerrig av natur og drevet av å oppnå sterke resultater sammen med andre
 • En sterk forhandler med god kommersiell forståelse og erfaring med eiendom
 • En som kjenner beste praksis basert på eiendomsrelatert erfaring og som kan overføre dette til prioriterte tiltak for forbedring av eiendomsprosessen i Stendi
 • En god strateg som vet hva som skal til for å sikre gjennomføring og som kan lage konkrete handlingsplaner basert på overgripende strategier
 • Analytisk, med evne til å jobbe strukturert, selvstendig og med et problemløsende tankesett, og som er vant til å operere under høyt tempo
 • Motivert av å gjøre en forskjell
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • En sterk relasjonsbygger med evne til å kommunisere med forskjellige typer mennesker på alle nivåer i organisasjonen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning som ingeniør, eiendomsutvikler, økonom eller tilsvarende på mastergrads nivå
 • Minimum 3-5 års erfaring med eiendomsutvikling og -forvaltning eller som rådgiver innen eiendom
 • Erfaring med å forhandle leiekontrakter med profesjonelle utleiere
 • Gjerne erfaring med å lede utviklingsprosjekter fra skisse til ferdigstillelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

I Stendi vil du få muligheten til å ta fatt på en utfordrende oppgave og være med som sentral bidragsyter til å drive vår endringsreise. Vi har satt ambisiøse mål, men det er viktig for oss at vi har det gøy på jobb underveis. Vi gir høy grad av fleksibilitet og mulighet for å påvirke egen karriere hver dag. Vi holder til i moderne lokaler et steinkast fra Lysaker stasjon og tilbyr mulighet til å bli en del av et stimulerende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 92 49 69 92. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Søknadsfrist: 10. januar 2021.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.