Økonomisjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. desember 2020
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
Anne Hilde Nilsen tlf: 97589490
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Eiendomsverdi har siden år 2000 samlet data om det norske boligmarkedet og sitter i dag på 'verdens beste boligdatabase', et fantastisk utgangspunkt for å utvikle unike produkter og tjenester til våre kunder. Vi er blant de ledende i Europa på avansert statistisk verdiestimering av bolig, og har en portefølje av produkter og tjenester som tilbys profesjonelle aktører i boligmarkedet. Eiendomsverdi har også fagansvaret for produksjon av den offisielle boligprisstatistikken som publiseres av Eiendom Norge. Selskapets kunder inkluderer: boliglånsbanker, agenter, inkasso, forsikringsselskaper, eiendomsmeglerforetak, takseringsselskaper, eiendomsutviklere og offentlige virksomheter. Vi er i dag 40 ansatte med omfattende kompetanse innenfor utvikling og salg av produkter og tjenester, statistikk, programmering, systemarkitektur, databaser og kartsystemer.
 

Økonomisjef til spennende FinTech selskap 

Eiendomsverdi er et solid og veletablert selskap der suksessen er bygget rundt kundenær innovasjon, de ansattes kompetanse og spennende teknologi. Vi jobber tett med kundene for å levere unike produkter og tjenester som er integrert i kundenes forretningsprosesser. Eiendomsverdi er eiet av de fire største bankene i Norge; DNB, Nordea, SpareBank 1 og Eika.

Vi søker nå en forretningsorientert økonomisjef som vil få en sentral rolle i den videre utviklingen av selskapet sammen med administrerende direktør og resten av selskapets ledelse. Stillingen er nyopprettet, vil rapportere til administrerende direktør og vil være en del av selskapets ledergruppe.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • økonomisk rapportering til styret og eiere
 • ansvar for månedlige avstemminger og månedsavslutning
 • ansvar for selskapets budsjett- og prognoseprosess
 • oversikt og styring av likviditeten i selskapet, herunder plassering av overskuddslikviditet
 • oppfølging, koordinering og kommunikasjon med ekstern regnskapsfører og revisor, herunder ansvar for offentlig rapportering, årsregnskap, mv.
 • ansvar for og videreutvikling av rutiner og prosesser tilknyttet personaladministrasjon, kvalitet og økonomistyring
 • bistå rundt skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, herunder kjøpe inn og koordinere nødvendig spisskompetanse på området
 • personalansvar for en medarbeider

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad
 • 5-10 års relevant erfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende stilling
 • solid økonomisk, regnskap og selskapsrettslig forståelse/kompetanse
 • solide Excel- og PowerPoint-ferdigheter
 • sterke kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • selskapet benytter Microsoft Dynamics 365

Personlige egenskaper
For å lykkes og trives i stillingen må du være forretningsorientert, operativ, strategisk og initiativrik. Du må ha evne og vilje til å se løsninger og drive prosesser gjennom, og være sterk på kommunikasjon og samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger. Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team. At du trives i et klima hvor endringstakten er høy er avgjørende, og du må motiveres av nye utfordringer i et selskap i vekst.

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø, med store muligheter for både faglig og personlig utvikling
 • mulighet til å påvirke utforming av egen rolle og arbeidshverdag
 • et ungt og dynamisk miljø med kollegaer som er positive, engasjerte og sosiale
 • konkurransedyktige betingelser
 • arbeidssted er Oslo sentrum i meget innbydende og moderne lokaler


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490 / anne@financepeople.no.
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.