RISIKOANALYTIKER

Sted
Oslo
Publisert
14. desember 2020
Søknadsfrist
10. januar 2021
Kontakt
Hild F. Kinder 47825625, Benedikte Stiff 92445661
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

OPF vokser og kravene til risikostyringen øker. Rollen er nyopprettet for å styrke kapasiteten til å analysere, overvåke og rapportere risiko. Stillingen inngår i Finans- og risikostyringsavdelingen, rapporterer til CRO og får mulighet til å utvikle kompetanse om risikostyring, kapitalforvaltning og virksomhetsstyring i et sterkt fagmiljø.

Kandidater er gode på finansiell modellering, kan programmere og er strukturerte og analytiske.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Gjennomføre analyser relatert til kapitalstyring og risikobærende evne gjennom scenarioanalyser og simuleringer
  • Bidra med analyser og kontroll av konsernets risikostyring. Dette omfatter særlig investeringsrisiko, men også forsikringsrisiko, operasjonell risiko, klimarisiko og om virksomheten ivaretar ønskede bærekraftshensyn
  • Ansvar for å kvalitetssikre og gjennomføre deler av selskapets myndighetsrapportering (Solvens II)
  • Ytterligere automatisere og videreutvikle systemer, modeller og beregninger på bakgrunn av endringer i investeringsaktivitet, datastrømmer eller regulering

Idealkompetanse

  • Erfaring fra finansiell modellering, behandling av store datasett og stokastiske simuleringer
  • Regnskapsforståelse og evne til å sette seg inn i og tolke regelverk. Gjerne kjennskap til Solvens II
  • Utdanning på masternivå med sterke resultater i kvantitative fag, gjerne finansspesialisering med eksponering mot matematisk finans
  • Fortrinnsvis 2-5 års erfaring fra finans, forsikring, bank, eller revisjon
  • Nyutdannede kandidater med sterke resultater i kvantitative fag og særlig interesse for området kan være aktuelle

Les mer på OPF.

Registrer gjerne søknad og CV under så raskt som mulig, og senest 10 januar 2021. Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661.

Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 10.01.2021

 

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 108 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i kapitalforvaltningen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av forvaltningsstrategien. Selskapet har 93 ansatte og kontorer i Oslo sentrum.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.