Markedsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
22. desember 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are K. Skeie tlf: 95066183, Emilie Landmark Komnæs 97104690
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Selvaag Bolig ASA

Selvaag Bolig ASA (www.selvaagbolig.no) er et børsnotert boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på store utviklingsprosjekter i vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapet har 90 ansatte, hovedkontor på Ullern i Oslo og regionskontorer i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Stavanger og Stockholm.

 

Vi skal optimalisere vår kundereise, og etablerer en ny stilling som skal lede selskapets markedsavdeling og selskapets kundesenter. Vi søker:

Markedsdirektør (CMO)

Stillingen inngår i konsernledelsen, og har det overordnede ansvaret for markedsavdelingen og kundesenteret, inklusive kundereisen på tvers av alle avdelingene.

Sentrale oppgaver:

 • Videreutvikle markedsstrategi og markedsføringskonsepter
 • Ansvar for merkevarebygging og sponsoraktiviteter
 • Videreutvikle kundereisen: Sørge for effektiv markedsføring og helhetlig kundeoppfølging i alle faser av prosjektutviklingen. Målet er at selskapet oppnår jevn og høy kundetilfredshet, ivaretar og forbedrer omdømmet og tiltrekker seg flere boligkjøpere
 • Kvalitetssikre arbeidet i avdelingene: Sørge for at alt markedsføringsmateriell holder høy standard, skaffe interessenter til lavest mulig kost per salg og sørge for at kundesenteret jobber effektivt og profesjonelt
 • Sikre effektivt samarbeid med prosjekteier (prosjektavdelingen) og salg (salgsavdelingen)
 • Følge opp eksterne samarbeidspartnere og sørge for at selskapet har de rette samarbeidspartnerne og verktøyene innen markedsføring og kundeservice
 • Bistå regionssjefer med kontrahering og oppfølging av eksterne meglere
 • Være operativ ansvarlig for markedsføringen av enkeltprosjekter
 • Resultat- og budsjettansvar, samt personalansvar for hhv. markedssjef og avdelingsleder for kundesenteret. Avdelingene har til sammen 15 medarbeidere
 • Ansvar for kompetanseutvikling i avdelingene
 • Som medlem av konsernledelsen; bidra til at selskapet når alle sine målsetninger

Vi søker deg som har relevant erfaring fra lederroller innen markedsføring i anerkjente selskaper, og kompetanse innen utvikling og implementering av markedsstrategier og markedsføringskonsepter. I tillegg til bred markedsføringskompetanse, ikke minst innen digital markedsføring og merkevarebygging, har du god forretningsforståelse og evne til å tenke helhetlig – også på tvers av forretningsområder.

Du må videre ha svært gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig, og høy kompetanse innen utforming av effektiv markedskommunikasjon overfor private forbrukere. Det er en fordel med erfaring fra markedsføring av produkter med lang kjøpssyklus, slik som i boligmarkedet.

Som person er du:

 • Kommersielt anlagt – forstår bedriftsøkonomi og kost/nytte i markedsføring
 • Strategisk – kan utvikle og implementere nødvendige strategier og planer
 • Nøyaktig – har et øye for detaljer, spesielt innen tekst og kreativ formgiving
 • Kreativ – har gode ideer og vet hvordan god markedsføring ser ut
 • Operativ – kan lede prosjekter og mennesker, men liker også å jobbe operativt selv
 • Samarbeidsorientert – lytter til andre og deler informasjon og kunnskap

Om du blir en del av vårt team, får du en selvstendig og ansvarsfull jobb blant dyktige kollegaer i en involverende organisasjon. Du blir en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø, og som er løsningsorientert og kompetent. Glimt i øyet og humor på arbeidsplassen er viktig for oss.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere Are K. Skeie (tlf: 950 66 183) eller Emilie Landmark Komnæs (tlf: 971 04 690) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale. Søknad sendes via www.backerskeie.no så raskt som mulig.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.