Regiondirektør Nord

Sted
Kirkenes
Publisert
16. desember 2020
Søknadsfrist
20. januar 2021
Kontakt
Jarle Forbord tlf: + 47 99401943
Posisjon
Leder
Bransjer
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norsk-Russisk Handelskammer(NRCC) ble etablert i 2003 og er en bilateral næringsforening, en ikke-statlig organisasjon (NGO), med både russiske og norske selskaper som medlemmer og i styret i foreningen. NRCC er en upolitisk og ikke-kommersiell forening som arbeider for økt handel mellom Norge og Russland. Foreningen har i dag vel 120 medlemmer. For nærmere informasjon, vennligst se Kammerets hjemmeside: www.nrcc.no

 

Vi søker en markeds- og resultatorientert person til å etablere og utvikle NRCCs nye kontor i Nord-Norge. Kontoret i Nord får ansvar for å utvikle og styrke de næringsøkonomiske relasjonene mellom Nord-Norge og de nordlige områder av Russland. Kontoret skal primært utvikle Business 2 Business samvirke mellom norske og russiske foretak lokalisert i russiske nordområder, samt tilrettelegge og gjennomføre markedsmøter i Nord-Norge om Russland som marked for Kammerets medlemmer og andre interesserte næringsaktører i landsdelen. Markedsreiser til russisk nordregion tilrettelegges av kontoret på et kommersielt grunnlag.

Arbeidsoppgaver

 • Regiondirektøren får ansvar for å utvikle og styrke de næringsøkonomiske relasjonene mellom Nord-Norge og de nordlige områder av Russland.
 • Regiondirektøren skal primært utvikle Business 2 Business samvirke mellom norske og russiske foretak lokalisert i russiske nordområder.
 • Regiondirektøren er ansvarlig for å tilrettelegge og gjennomføre regionale markedsmøter i Nord-Norge om Russland, alene eller i samarbeid med Kammerets medlemmer.
 • Regiondirektøren skal sammen med kollegaer i Handelskammeret bidra til å øke norsk eksport til Russland med 30 % i løpet av programperioden
 • Regiondirektøren skal holde bred dialog med norske og russiske nærings- og myndighetsaktører i regionen i utøvelsen av oppgaven
 • Regiondirektøren skal årlig rekruttere et avtalt antall nye medlemmer til Norsk–Russisk Handelskammer.
 • I løpet av en treårsperiode, skal Kammerets Nordområdekontor være 50% finansiert ved private bidragsytere.
 • Regiondirektøren skal ha kontorsted i Kirkenes , og skal foreta regelmessig reiseaktivitet i den russiske nordregionen samt i Nord–Norge.
 • Regiondirektøren rapporterer til daglig leder ved NRCCs hovedkontor i Oslo.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha god forståelse av samfunns- og markedsutviklingen i ansvarsregionen.
 • Søker må ha kompetanse om næringsliv og næringsstruktur i både Nord-Norge og de nordlige regioner i Russland.
 • Søker må ha høyere teknisk, økonomisk, merkantil eller likeverdig utdanning på høyskole eller universitetsnivå.
 • Søker bør ha erfaring fra å drive forretningsvirksomhet med og eller i Russland.
 • Søker bør ha erfaring fra kundebehandling og rådgivningsvirksomhet.
 • Søker bør ha kompetanse om relevante nasjonale og multilaterale. finansieringsordninger i markedsregionen.
 • Søker må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Det er en fordel med god forståelse av russisk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på søkers evne til å skape resultater, til å tenke langsiktig, men også å operere kortsiktig.
 • Det er viktig at søker er initiativrik, utadrettet og kan kommunisere godt med andre mennesker.
 • Søker bør har erfaring fra foredragsvirksomhet og beherske digitale og sosiale hjelpemidler.
 • Det er viktig at søker bidrar inn i Handelskammerets organisasjon utover eget ansvarsområde.
 • Det er en fordel å være forhandlingsvant, ha god forretningsmessig innsikt og søker må kunne dokumentere resultater fra tidligere jobber.
 • Søker må evne og like å jobbe med mange oppgaver ”samtidig” i et krevende markedsområde.

 

Vi tilbyr:

 • Stillingens tittel er : Regiondirektør.
 • Lønn etter avtale.
 • Reise-, ferie-, pensjons- og forsikringsordninger som for øvrige ansatte i Kammeret.
 • ntegrering i en hyggelig, uformell og dedikert NRCC organisasjon bestående av ansatte, styre, råd og med vel 120 unike medlemsbedrifter og eksterne samarbeidspartnere i begge land.
 • Et nært samarbeid utøves i direkte dialog med kammerets medlemmer.
 • Stillingen gir en unik mulighet til hevet kompetanse om bilateral og internasjonal industrisamarbeid og hvor søker kan være med å gjøre en forskjell

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt daglig leder Jarle Forbord , tel  9401943 eller per epost jarle.forbord@nrcc.no
Vennligst les mer om oss på www.nrcc.no


Søknadsfrist snarest og senest innen 20. januar 2021 


 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.