Seksjonssjef Skattekriminalitet

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
17. desember 2020
Søknadsfrist
15. januar 2020
Kontakt
Erik Nilsen 92424794, Cecilie Skarphagen 97784881
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Skatteetaten divisjon Innsats søker etter en faglig dyktig og endringsorientert leder til avdeling Skattekriminalitet, seksjon 3. Vi ser etter deg som har evne til å motivere andre, er handlekraftig og har godt humør. Har du i tillegg evne til å tenke strategisk og helhetlig, og er opptatt av utvikling - da kan du være den vi leter etter.

Avdeling Skattekriminalitet er en av fire avdelinger i divisjon Innsats og har hovedansvar for å bekjempe skattekriminalitet, herunder ansvar for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med andre etater. Avdelingen har 800 medarbeidere fordelt på fem seksjoner, herav en etterretningsseksjon.

Som seksjonssjef for seksjon 3 vil du inngå i avdelingens ledergruppe. Seksjon 3 har som hovedformål å avdekke og forhindre grov skatte- og avgiftskriminalitet, spesielt knyttet til inntekt og formue i utlandet, behandling av større enkeltsaker og øvrig skattekriminalitet. Seksjonen består av ni grupper på omkring 170 medarbeidere, med geografisk spredning fra Tønsberg til Bodø.

Vi søker deg som ønsker å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget og i den spennende endringsreisen som Skatteetaten og divisjon Innsats arbeider med i videreutvikling av etat og oppgaveløsning. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og med eksterne samarbeidspartnere. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Som leder hos oss må du identifisere deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • resultat- og fagansvar for de oppgaver som til enhver tid er lagt til seksjonen
 • ledelse og utvikling av høyt kompetente ledere og medarbeidere
 • sikre en effektiv oppgaveløsning i seksjonen og avdelingen
 • delta i ledergruppen for avdeling Skattekrim og bidra i utviklingen av avdelingen
 • videreutvikle en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål
 • tett samarbeid med andre miljøer i Skatteetaten og andre offentlige etater

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på master- eller bachelornivå
 • forståelse for samfunnsutviklingen og digitalisering og hvordan dette påvirker kriminalitetsbildet/risikoen for skatte- og avgiftskriminalitet
 • erfaring med å lede i endrings- og omstillingsprosesser
 • bred og relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
 • ønskelig med erfaring fra samarbeid med eksterne partnere/andre etater

Personlige egenskaper

 • evne til nytenking om kriminalitetsbekjempelse og organisering av innsatsen
 • faglig engasjement, med evne til raskt å sette seg inn i kompliserte problemstillinger
 • utviklingsorientert, tar initiativ og har stor gjennomføringsevne
 • svært god på samarbeid og er relasjonsbyggende både i egen seksjon, på tvers av avdeling og divisjon
 • god kommunikasjons- og formidlingsevne både muntlig og skriftlig         

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og godt fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse

 Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), kr. 900 000 -1 075.000, avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.