Administrerende Direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
18. desember 2020
Søknadsfrist
05. februar 2021
Kontakt
Bente A. Paulsrud 91108165, Seunn Smith-Tønnessen 91873531
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Samfunnsliv og arbeidsliv er i stadig endring, og Lånekassen må være i kontinuerlig utvikling for å møte samfunnets og kundenes behov. Vi søker en dyktig og utviklingsorientert leder med engasjement for samfunnsoppdraget til å lede Lånekassen fremover. Administrerende direktør rapporterer til et styre. 

Lånekassen er direktoratet for utdanningsstøtte som både forvalter utdanningsstøtteordningene og er et fagorgan for departementet. Det vil være kontinuerlig fokus på digital transformasjon og utvikling av kundevennlige og effektive tjenesteleveranser samtidig som rollen som fagorgan skal videreutvikles.

 

Aktuelle kandidater har høyere utdanning, relevant ledererfaring og bred forståelse for samfunnsoppdraget. Vi ser etter en leder med erfaring fra strategisk utviklingsarbeid og forståelse for pålitelig og trygg drift av tjenesteleveranser. Vi forutsetter samlende og tydelig lederskap og evne til å motivere og inspirere. Kjennskap til politiske beslutningsprosesser er en fordel. 

Administrerende direktør ansettes på åremål for en periode på seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Det er en forutsetning at den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres.

Lønn etter avtale iht. statens lederlønnssystem. 

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian tlf. 482 31 646 i Amrop Delphi eller styreleder Seunn Smith-Tønnessen, tlf. 918 73 531.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb.

Lånekassen ble opprettet for over 70 år siden og har en viktig rolle i samfunnet: Vi gjør utdanning mulig for alle, uavhengig av kjønn, bosted, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold. Forrige studieår tildelte vi 31 milliarder kroner i stipend og lån, og vi har over én million kunder som enten er i utdanning eller betaler tilbake studielån. Lånekassen er en moderne virksomhet som bruker ny teknologi og innovasjon for å effektivisere forvaltningen, kontinuerlig forbedre våre kundetjenester og bidra til å videreutvikle offentlig sektor.

Lånekassen er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og har et eget styre. Vi har om lag 320 ansatte, hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta.

Se også www.lanekassen.no