Avdelingsdirektør lønn og tariff

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
18. desember 2020
Søknadsfrist
20. januar 2021
Kontakt
Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes 22068700
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Avdelingsdirektør lønn og tariff

NHO er overordnet part i NHOs tariffavtaler og har et koordinerende ansvar for utviklingen av tariffavtalene. Vi søker en tillitsvekkende relasjonsbygger som har bred erfaring med forhandlinger. Stillingen som avdelingsdirektør lønn og tariff inngår i området Arbeidsliv og har en svært sentral rolle i NHO-Fellesskapet. Avdelingsdirektøren har ansvaret og skal være en pådriver for at NHOs tariffavtaler gjenspeiler samfunnsutviklingen, og vil derigjennom bidra til å utvikle det norske arbeidsmarkedet og den nasjonale lønnsdannelsen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • drive strategisk utviklingsarbeid innen tariffområdet
 • forberede og gjennomføre tariffoppgjør i samarbeid med NHOs landsforeninger
 • sikre høy kvalitet på forhandlingsprosessene
 • vedlikeholde et godt samarbeidsklima på tvers av faglige uenigheter og komplekse forhandlingssituasjoner
 • forvalte tvistesaker der det er uklarhet om tolkning av NHOs tariffavtaler

Kvalifikasjoner:

 • bred og relevant erfaring med forhandlingsledelse
 • svært god forståelse for kollektiv arbeidsrett
 • god kunnskap om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, organisasjonsstrukturen og samspillet mellom partene i arbeidslivet
 • erfaring fra komplekse organisasjoner med mange ulike interessenter
 • erfaring fra næringslivet er svært ønskelig
 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis juridisk

 

 

Personlige egenskaper:

 • lyttende og samlende, kan håndtere motstridende interesser og aktører
 • god evne til å skape og formulere overbevisende argumenter
 • tør å utfordre, evner å se nye løsninger og argumenter
 • evne til å se helheten og balansere mellom prinsipp og mulig løsning

Stillingen tilbyr en mulighet til å:

 • ha stor påvirkningskraft på å forme det norske arbeidsmarkedet, og bidra til at norsk næringsliv står godt rustet for fremtiden
 • jobbe tett opp mot de viktigste aktørene i norsk samfunnsliv
 • være en del av et sterkt fagmiljø
 • ha store muligheter for personlig og faglig utvikling

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group på telefon 22 06 87 00.  

For å søke på stillingen, vennligst registrer din CV og søknad snares mulig og innen 20. januar 2021 på iscogroup.no.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 28 800 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.