Administrerende direktør

Sted
Asker
Publisert
7. januar 2021
Søknadsfrist
24. januar 2021
Kontakt
Øystein Dahl, 90568285, Maria Loftheim, 48257231
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kommersiell og utviklingsorientert leder til spennende teknologiselskap

Last Mile gruppen er Skandinavias ledende leverandør av kommunikasjons-, IoT og sikkerhetsløsninger for alle industrielle miljøer på land og til vanns. Selskapet leverer løsningene hovedsakelig gjennom autoriserte kompetansepartnere, men også direkte mot utvalgte segmenter. Selskapet har hatt en solid vekst siden etableringen i 1999 og god lønnsomhet gjennom hele perioden.

Last Mile Solutions AS er selskapets satsning på IoT. Området ble etablert allerede i 2006. Bakgrunnen for økt fokus er en forventing om kraftig vekst innen området. Selskapet er ongoing og det er etablert strategisk viktige samarbeidsavtaler med sterke industrielle partnere som legger til rette for en meget spennende utvikling.

Du får ansvaret for å bygge opp og videreutvikle et selskap i et marked med store vekstmuligheter. Selskapet er en del av et konsern med 20 års erfaring, høy kompetanse og god lønnsomhet. Det er etablert strategisk viktige samarbeidsavtaler med sterke industrielle partnere som legger til rette for en meget spennende utvikling.

Det blir din oppgave å sikre vekst og utvikling i tråd med vedtatt strategi. For å lykkes må du evne å bygge lag og kultur samtidig som du spiller en viktig rolle overfor strategiske kunder og samarbeidspartnere når det gjelder posisjonering, etablering av relasjoner og markedsføring av selskapet.

Vi ser etter deg som har:

  • Høyere utdannelse – gjerne innenfor teknologi, men i kombinasjon med tydelig kommersiell erfaring og interesse.
  • Bred ledererfaring, gjerne fra salg eller andre relevante lederroller innen B2B. 
  • Helst som øverste leder med dokumenterte resultater i selskap med mer enn 10 ansatte
  • Erfaring fra IoT, IT og/eller OT er viktig. Du må evne å forstå teknologi og miljøet teknologien skal operere i.
  • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.


Som leder tar du ansvar og har en sterk indre motivasjon og «drive» for å oppnå gode resultater. Du er utholdende, også i krevende situasjoner, og søker naturlig metoder som øker innsikt i markedet. Du opptatt av å bygge høyt presterende team hvor individuelle egenskaper utnyttes og «står frem» og strekker både seg selv og teamet. Du har gode administrative egenskaper som skaper struktur og forutsigbarhet for måloppnåelse, har sosiale antenner og er flink til å bygge relasjoner både internt og eksternt og legger vekt på å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

  • Muligheten til å være med å bygge opp og videreutvikle et selskap med stort vekstpotensiale.
  • «Going business», en meget god posisjon og sterke industrielle samarbeidspartnere i et spennende marked med store vekstmuligheter
  • Et godt fundament å bygge videre på; et sterkt konsern med 20 års erfaring, høy kompetanse, god lønnsomhet og solid posisjon i markedet.
  • Dyktige kollegaer med høy kompetanse og et meget godt arbeidsmiljø

Betingelsene er konkurransedyktige.

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Jefferson Wells, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Maria Loftheim, mob. 482 57 231. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 24. januar på www.jeffersonwells.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.