Chief Compliance Officer

Sted
Oslo
Publisert
21. desember 2020
Søknadsfrist
15. januar 2021
Kontakt
Rune Frøyslie tlf: 40282150
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Protector Forsikring ASA

Sentral stilling i internasjonalt forsikringsselskap

CCO har ansvaret for at virksomheten er forankret i de til enhver tid gjeldende eksterne lover, regler, forskrifter, pålegg, interne rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder. Complianceavdelingen er en uavhengig sentral del av det interne kontrollsystemet som gjennom tester, risikovurderinger og implementering av risikoreduserende tiltak skal sikre etterlevelse og dokumentasjon gjennom rapportering til administrerende direktør og styret.

CCO er også selskapets personvernombud, og interne varslingsinstans.

Stillingen vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Følge opp, overvåke og kontrollere at virksomheten drives i henhold til gjeldende eksternt og internt regelverk
 • Identifisere, overvåke, rapportere og gi råd vedrørende Protectors compliance- og operasjonelle risiko
 • Bidra til organisering og gjennomføring av Protectors compliance- og op.risk test aktiviteter
 • Bidra til rapportering innenfor compliance- og operasjonell risiko
 • Overvåke relevant regelverksutvikling og forberede tiltak for å sikre etterlevelse
 • Forvalte og videreutvikle Protectors struktur for styrende dokumenter
 • Kontaktperson mot internrevisor
 • Bistå ved tilsyn
 • Veiledning og opplæring av ansatte på relevant regelverk
 • Ansvarlig for selskapets hendelsesdatabase
 • Organisere compliance forum for selskapets compliance partnere i alle forretningsområdene

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Forsikringsfaglig kompetanse
 • Master i økonomi eller jus.
 • Gjerne 3 års erfaring fra forsikringsselskap
 • God forretningsforståelse og formidlingsevne
 • Analytisk og strukturert med god kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstilling både på norsk og engelsk
 • Proaktiv og selvgående
 • God gjennomføringsevne

Hva kan vi tilby deg:                     

 • Selvstendig ansvar i et sterkt fagmiljø
 • Faglig utvikling
 • Lokaler sentralt på Aker Brygge
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode kollegaer

Stillingen innebærer interesse for og nysgjerrighet på Protectors idégrunnlag. Visjon, forretningsidé, overordnede mål og verdier praktiseres hver dag og du vil utfordres på dette i alle situasjoner.

Du bør motiveres av ordet utfordreren og kjenne deg igjen i verdiene Troverdig, Innovativ, Modig og Engasjert.

 

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie på telefon 402 82 150.

Søknadsfrist er 15.01.2021, og vi vil vurdere innkomne søknader fortløpende.

 

Protector Forsikring er et skandinavisk selskap som er notert på Oslo børs. Vi har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. Selskapets premieinntekter var i 2019 NOK 5.100 mill., og vi teller i dag over 400 ansatte, med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Manchester, London og Helsinki.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.