Seniorrådgiver (jurist)

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
22. desember 2020
Søknadsfrist
17. januar 2021
Kontakt
Anders Schiøtz Worren 22939691
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Anti-hvitvasking er blant Finanstilsynets prioriterte tilsynsområder. Vi styrker nå arbeidet med en ny stilling, og søker en erfaren jurist til vår seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak.
 
Seksjonen har blant annet ansvar for koordinering av anti-hvitvaskingsarbeidet i Finanstilsynet, regelverksutvikling, gjennomføring av hvitvaskingstilsyn samt deltakelse i nasjonale og internasjonale fora. Seksjonen har i tillegg ansvar for forvaltning og tilsyn av betalingsforetak, e-pengeforetak og virtuell valuta.
 
Regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering er omfattende og komplisert, og er drevet frem av hyppige endringer i overnasjonalt regel- og normverk. Den som tilsettes er tiltenkt en sentral rolle i å utvikle regelverk og veiledning, som for eksempel utkast til endringer i lov og forskrift, samt utvikling av rundskriv og annen veiledning. Deltakelse på tilsyn inngår også i stillingen, og da hovedsakelig tilsyn med bankers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Avhengig av interesse og kompetanse, kan det også være aktuelt å delta i internasjonalt arbeid, der seksjonen møter på arenaer globalt, på EU-nivå og regionalt (FATF, EBA, Nordisk).
 
Stillingen passer for deg med erfaring med, og interesse for økonomisk kriminalitet, anti-hvitvasking og -terrorfinansiering. Arbeidsoppgavene er varierte og medfører tett kontakt med aktørene i markedet, andre offentlige myndigheter og EU/EØS-organer. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og utvikling av regelverk om anti-hvitvasking og -terrorfinansiering, herunder implementering av internasjonalt regel- og normverk.
 • Oppfølging, dokumentbasert og stedlig tilsyn med bankers, forsikringsselskapers og andre rapporteringspliktiges regelverksetterlevelse.
 • Informasjon og veiledning om regelverket.
 • Samarbeid med andre seksjoner i Finanstilsynet innen området.
 • Kontakt med finansmarkedet, andre offentlige myndigheter og EU/EØS-organer.
 • Mulig deltakelse i internasjonalt arbeid.

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområde, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Cand.jur / master i rettsvitenskap, med gode faglige kvalifikasjoner.
 • Minimum fem års relevant erfaring og kunnskap om finanslovgivning og hvitvaskingsregelverket.
 • Det er en fordel med erfaring fra finansbransjen, advokatfirma, rådgivningsfirma eller forvaltningen.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for stillingens ansvarsområde.
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og effektivt, samt evne til å analysere store mengder informasjon og dokumentasjon.
 • Høy gjennomføringsevne og motivasjon.
 • Trygg i formelle sammenhenger.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse, og en unik mulighet til å videreutvikle kunnskaper om hvitvasking og finansinstitusjoner.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn og tiltreden etter avtale. Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring kan det være aktuelt å benytte i en av de interne arbeidstitlene tilsynsrådgiver eller senior tilsynsrådgiver.

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.
 • Vitnemål og karakterer må legges ved søknaden.
 • Det gjennomføres bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/ 

Om Finanstilsynet

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av DFØ, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»