Personalsjef / Virksomhetsleder personal

Rekrutterer
Sted
Drammen
Publisert
23. desember 2020
Søknadsfrist
21. januar 2020
Kontakt
Randi Flugstad, 90584138, Erik Brun-Pedersen, 91194087
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

● Organisasjon i utvikling          ● Ny storkommune    

Drammen kommune er Norges 7. største og er et resultat av 3 nylig sammenslåtte kommuner. Kommunen er inne i en spennende fase preget av nytenkning og endringsprosesser i organisasjonen.

Vi søker en personalsjef som vil få ansvaret for virksomhet personal med 12 kompetente og engasjerte medarbeidere. Virksomheten skal ha en rådgivende rolle og være en støttefunksjon med bl.a. ansvar for å etablere gode samarbeidsplattformer mellom linjeledere, arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten. 

Virksomhetens ansvarsområde omfatter både drifts- og utviklingsoppgaver innen bl.a. oppfølging av rekrutteringsstrategi, lønn, tariff og forhandlinger, HMS og lederstøtte i personalsaker. Som personalsjef vil du inngå i ledergruppen til stabsleder fellestjenester og samarbeide tett med bl.a. 1.linje internservice samt kommuneadvokaten, i tillegg til øvrige stabsfunksjoner som Organisasjonsutvikling & Kompetanse samt Oppfølging & Analyse. 

Vi søker en trygg leder med relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå og erfaring fra tilsvarende lederrolle i en stor offentlig virksomhet. God kjennskap til kommunal sektor og aktuelt lov- og avtaleverk i offentlig sektor er etterspurt. Oppnådde resultater fra omstilling og effektivisering av administrative funksjoner vil være en styrke i stillingen. Du bør trives med både strategiske og operative oppgaver, og ha fokus på brukerbehov og kontinuerlig forbedring. Som ny personalsjef vil vi vektlegge faglig dyktighet og god forståelse for ledelse i en politisk styrt organisasjon. Dine personlige forutsetninger for systematikk, utvikling og god samhandling med folk på alle nivåer i organisasjonen vil bli vektlagt.   

Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er en forutsetning. Vi kan tilby en allsidig rolle hvor du får store muligheter til å forme stillingen. Drammen kommune kan tilby lederutviklingsprogram og lønn etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller stabsleder fellestjenester i Drammen kommune Erik Brun-Pedersen, tlf. 911 94 087.

Frem til søknadsfristens utløp, vil alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke tas til følge, vil du bli informert om dette.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6500 ansatte.

Se også www.drammen.kommune.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.