Prosjektcontrollere

Rekrutterer
Sted
Lysaker
Publisert
23. desember 2020
Søknadsfrist
17. januar 2021
Kontakt
Morten Heimvik, 41627662
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi søker prosjektcontrollere til NRC Group Norge

NRC Group er en ledende totalentreprenør av samferdselsrelatert infrastruktur.
Vi er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tillegg til at vi leverer tjenester som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, masseforflytning, VA, sporarbeid, sikkerhet, elektro, fiber, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet.

Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og det er det fundamentet vi bygger vår kultur på. Verdiene våre forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og jobbe med våre kunder og samarbeidspartnere - så vel som våre kollegaer.  Våre verdier er toneangivende for hvordan vi leder våre prosjekt og mennesker, og skal hjelpe oss å ta riktige beslutninger.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og sysselsetter totalt ca. 2000 medarbeidere, hvorav ca. 540 i Norge.

Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 6 mrd. NOK. NRC Group Norge består i dag av de tre divisjonene Anlegg, Bane og Miljø - og har hovedkontor på Lysaker.

For mer informasjon: www.nrcgroup.no

Prosjektcontrollere

NRC Group Norge er i sterk utvikling i et marked med stort potensiale. For å styrke vår posisjon og sikre videre lønnsom vekst, søker vi etter prosjektcontrollere til vår virksomhet i NRC Group Norge. Stillingene er nyopprettet og vil inngå i våre divisjoner Anlegg, Bane og Miljø. Arbeid på tvers av divisjonene er også en mulighet.

Stillingen rapporterer til økonomisjef i divisjonen.

Sentrale oppgaver

 • Løpende oppfølging av økonomistyringen i prosjekt
 • Analysere den økonomiske utviklingen i prosjekter og foreslå forbedringstiltak
 • Bistå med månedlig prosjektrapportering
 • Supportere risikogjennomganger i prosjekt
 • Utarbeide kontantstrømprognoser
 • Bistand ved investeringer og oppfølging av leasing
 • Utarbeide analyser på divisjonsnivå

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen økonomi eller tilsvarende
 • 1-5 års relevant erfaring, gjerne som business controller
 • God regnskapsforståelse
 • Gode IT kunnskaper
 • Solide excel-ferdigheter
 • Kommersiell forståelse og utviklingsorientert

Egenskaper 

 • Samarbeidsorientert, nøyaktig og analytisk
 • Gode kommunikasjonsevner og relasjonsbygger
 • Strukturert arbeidssett med høy gjennomføringsevne
 • Positiv og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Høy integritet med gode holdninger og etiske verdier

NRC tilbyr 

 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt voksende og børsnotert selskap
 • Et kompetent og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Velrenommerte prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted: Hovedkontoret på Lysaker, like utenfor Oslo, men reiseaktivitet i forbindelse med prosjektoppfølging må påregnes

Søknadsfrist: 17. januar 2021

Kontaktperson:

Morten Heimvik
Økonomidirektør NRC Group Norge
E-mail: morten.heimvik@nrcgroup.no
Mobil: 416 27 662

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.