Kommersiell Direktør - Digitale tjenester

Sted
Oslo
Publisert
29. desember 2020
Søknadsfrist
25. januar 2021
Kontakt
Helene Graver 94085000
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norske virksomheter generelt og varehandel spesielt, står ovenfor store endringer med ny konkurranse i det neste tiåret. Evne til å samarbeide på tvers av bransjer vil bli sentralt. NorgesGruppen har lagt en ambisiøs strategi på digitale satsninger for konsernet frem mot 2025. Satsningen gjøres fra konsernets heleide selskap Sylinder AS. I Sylinder er det i løpet av de siste 15 årene utviklet et av landets beste kompetansemiljø innenfor analyse, kundeinnsikt, lojalitetsprogram og digital tjenesteutvikling. Lojalitetsprogrammet Trumf er utgangspunkt for mange av satsningene og Trumf AS er organisert i matrise inn mot Sylinder med samme ledelse. Sylinder AS har i dag 25 egne ansatte, selskapet er organisert i Agil arbeidsform og lagene utgjør drøyt 60 årsverk. Nye initiativ skal lanseres og det forventes betydelig vekst.

Overordnet skal det leveres på tre hovedambisjoner:

 1. Skape friksjonsfri handleopplevelse for våre og partnernes kunder før, under og etter handel
 2. Skape Norges mest attraktive fordelsprogram for kunder og partnere
 3. Utvikle nyttige tjenester

OM STILLINGEN

Kommersiell Direktør innehar en av to nøkkelposisjoner. CXO utvikler tjenestene for fremtidens handleopplevelse og nyttige tjenester, mens Kommersiell Direktør har ansvaret for å få dem kommersialisert. Hovedfokus vil være innsalg til eksterne partnerne både i og utenfor Trumf og å utvikle et nettverk av nye samarbeidspartnere. Overordnet ambisjon for stillingen er i all enkelhet at NorgesGruppen sammen med nye og eksisterende samarbeidspartnere skal være betydelig bedre rustet i konkurransen mot globale aktører ved utgangen av strategiperioden.

Rollen innebærer ansvaret for flere satsingsområder:

 • Sylinder Media, salg av personalisert reklame til merkevareleverandørene
 • Sylinder Performance Marketing/Digital byrå som skal etableres i 2021
 • Trumf Eksterne partnere, inkludert utviklingen av ViaTrumf-konseptet
 • Forberede utnyttelsen av lojalitetsprogrammet for å sikre sterke resultater for partnere
 • Bygge nettverk og partnere; sikre bruken av nyttetjenester og digitale tjenester knyttet til friksjonsfri handleopplevelse

Antall direkte rapporterende er 5, gitt ambisjonene så forventes det at ansvaret vil øke i omfang. Stillingen innebærer også enkelte styreverv i hel- og deleide selskap. Stillingen rapporterer til Markeds- og analysedirektør Truls Fjeldstad.

 

Erfaringsbakgrunn/kompetanse

 • Høyere utdanning innen eksempelvis teknologi, økonomi, kommunikasjon, innovasjon eller tilsvarende
 • Relevant ledererfaring med å lede ledere i en kompleks matriseorganisasjon
 • Inngående kjennskap til digital tjenesteutvikling
 • God kjennskap til forretningsutvikling, designprosess og agil arbeidsmetode
 • Erfaring med å bygge forretnings- og betjeningsmodeller

Personlige egenskaper

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med tyngde og troverdighet, ved at man inngir tillit gjennom kompetanse, både internt og eksternt. Som kommersiell direktør er du en utpreget relasjonsbygger og stiller høye krav til deg selv, dine kollegaer og samarbeidspartnere. Med utstrakte samarbeidsegenskaper evner du å spille andre gode. Du er utålmodig og tålmodig på samme tid; tør å utfordre, men er samtidig smart ift. timingen. Du har et godt strategisk hode, kommer raskt til kjernen i en utfordring samtidig som du har interesse for å forstå detaljene.

Vi har høye forventninger til vår nye leder, og mener at vår nye leder kan stille de samme forventningene til oss.

Hvorfor velge NorgesGruppen og denne muligheten?

 • Dette er en nøkkelrolle i NorgesGruppen og vil være drivkraften i vår kommersielle tilnærming mot både interne og eksterne partnere
 • Trumf er Norges største lojalitetsprogram med over 2,4 millioner medlemmer. Her er det muligheter ingen andre kan matche
 • Bidra til å realisere en av Norges største virksomheter sine ambisjoner på partnerskap og digitale satsninger
 • Bidra til å realisere vår visjon om å skape fremtidens handleopplevelse!

NorgesGruppen ser på mangfold som en styrke og har fokus på kjønnsbalanse blant våre ledere og ansatte. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte søkere til å vise sin interesse.

For spørsmål eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med Helene Graver i Hartmark Executive Search (940 85 000).

Søknadsfrist: 25. januar.

Om selskapet

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Våre kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

Vi har ulike kjedekonsepter i det norske markedet; lavprisbutikker, supermarkeder og distriktsbutikker. Våre konsepter i dagligvare er KIWI, MENY, SPAR og Joker. Deli de Luca, MIX og Jafs er servicehandelskonseptene. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.