Group Financial Controller

Rekrutterer
Sted
Lysaker/Moelv/Åndalsnes
Publisert
7. januar 2021
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
Nora Lundstrøm, 48271203
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Olje / Gass
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

PartnerPlast Gruppen er ledende innen rotasjons- og polyuretanstøping, produkt, - og elektronikkutvikling, og design og produksjon av støpeformer. Vi produserer et bredt spekter av produkter til blant annet Akvakultur, Offshore & Subsea og Havn & Farled. Hovedkontoret og fabrikk er lokalisert på Åndalsnes og øvrig produksjon foregår i Molde og Moelv, i tillegg til salgskontorer og samarbeidspartnere i Sverige, USA, Australia og Kina. Gruppen omsatte for ca. 170 mill. i 2019 og har ca. 60 ansatte.

PartnerPlast Gruppen er ambisiøse med tanke på videre ekspansjon i årene framover. Vi søker derfor etter en Group Financial Controller som kan ta en sterk rolle i å være pådriver for økt lønnsomhet og vekst i Gruppen. 

Hovedoppgavene i stillingen vil være å bistå i oppfølging av selskapets økonomiske utvikling innen de forskjellige forretningsområdene, tilbudsarbeid/kalkyler, prosjektregnskap, samt løpende rapportering til ledelsen. I tillegg vil man ha en sentral rolle innen etablering av beste praksis for virksomhetsstyring i selskapet, herunder vurdere effektive styringsmodeller, lede prosjektarbeid, være en pådriver for prosessforbedringer og utarbeide forslag til lønnsomhet- og effektivitetsindikatorer. Stillingen rapporterer til CFO.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • utarbeide, etablere og forbedre økonomisk analyse og beslutningsstøtte for ledelse, datterselskaper og forretningsområder
 • analysere og rapportere lønnsomhet, arbeidskapital, salg, prognoser, marginer og andre verdiskapende indikatorer og økonomiske prosesser
 • sørge for kontinuering fokus på utviklingsarbeid, korrekt rapportering og styringsinformasjon og jevnlig oppfølging av relevante KPIer
 • videreutvikling og implementering av ulike IT systemer, herunder budsjett-, prognose- og rapporteringsverktøy
 • bidra i prisings- og tilbudsarbeid og utarbeide lønnsomhetskalkyler
 • bistå innen økonomisk oppfølging av prosjekter
 • delta i strategiprosesser og prosjektarbeid
 • bidra i oppkjøps- og integrasjonsprosjekter
 • ad hoc analyser, rapporter og prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen finans, økonomi eller regnskap
 • 3-5 års erfaring fra produksjonsselskap, konsulentbransjen, alternativt tilsvarende rolle og/eller revisjon
 • solid kompetanse innen virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering
 • interesse for produksjon og evne til å forstå driverne i en produksjonsbedrift 
 • god regnskapsforståelse
 • superbruker i Excel og generelt høy interesse og kompetanse innen IT, herunder BI-verktøy
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg med sterk kommersiell forretningsforståelse og som forstår de økonomiske driverne i konsernet. Du har god helhetsforståelse og evner å se løsninger på tvers av forretningsområder. Stillingen krever høy grad av selvstendighet, samtidig som du er opptatt av å bidra til et sterkt team som deler kunnskap og spiller hverandre gode. Du er analytisk, proaktiv, løsningsorientert og trives i et hektisk miljø.

Vi tilbyr:
Hos oss vil du få en bred, variert og spennende rolle i et selskap med ambisjoner. Du vil få stor innflytelse internt og frihet til å arbeide på tvers av gruppen avdelinger og selskaper inkl. prosjektgjennomføring. Vi ønsker å gi deg stor tillit, frihet under eget ansvar og mange utfordringer i en hektisk hverdag. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av positive og engasjerte medarbeidere som har ambisjoner på egne og selskapets vegne. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Noe reiseaktivitet må påregnes, både mellom Gruppens enheter i Norge og til et internasjonalt leverandørnett. Daglig arbeidssted er selskapets kontor på Lysaker, Moelv eller Åndalsnes.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Nora Lundstrøm på mobil 482 71 203 eller nora.lundstrom@financepeople.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.