Administrerende direktør

Sted
Kjeller
Publisert
11. januar 2021
Søknadsfrist
28. januar 2021
Kontakt
Stein Holmsen tlf: 90757567
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

nilu 1Vil du lede et av verdens mest anerkjente forskningsinstitutter innen klima- og miljøforskning?

NILU (Norsk institutt for luftforskning) jobber med å finne svar på europeiske og globale miljø- og klimaspørsmål. Instituttet har i dag et renommé som et av verdens mest anerkjente forskningsinstitutter innen klima- og miljøforskning, og er en viktig kunnskapsleverandør innen europeisk klima- og miljøpolitikk. Mulighetene er mange i forhold til fremtidige bidrag innen det grønne skiftet, bl.a. innen tematikk som inneklima, luftkvalitet og helse. NILU tenker hele tiden fremover og tar stadig i bruk nye metoder som baserer seg på nyeste teknologi.

Til å videreutvikle og styrke NILUs videre utvikling og levere på samfunnsoppdraget også i fremtiden, søkes nå ny administrerende direktør.

Ny administrerende direktør vil overta ledelsen for en svært velfungerende organisasjon med solid økonomi. Samtidig vil en få ledelsen av et miljøinstitutt som står ovenfor et konkurransebilde i endring. Ny leder av NILU skal drive fram arbeidet med å bidra til forskningsbaserte løsninger på de store samfunnsutfordringene knyttet til klima og miljø, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal gjøres ved å videreutvikle et sterkt NILU, i et tverrfaglig samarbeid med andre forskningsinstitutter.

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse, organisering og drift av instituttet ihht stiftelsens vedtekter
 • Forberedelse av styremøter og iverksettelse av vedtak fattet i styret
 • Initiere stiftelsens strategiske arbeid, prosessere dette og nedfelle i planer
 • Til enhver tid fokusere på stiftelsens samfunnsoppdrag, internt og eksternt
 • Videreutvikle stiftelsen med innovativt blikk; vurdere nye forskningsområder
 • Fokusere sterkt på stiftelsens inntektsgenerering; til enhver tid vurdere nye finansieringsmuligheter
 • Ha utstrakt og god kontakt mot politiske myndigheter, relevante forvaltningsorganer, Forskningsrådet, internasjonale organer, mv
 • Styrke NILUs posisjon i samfunnet innen klima, miljø og det grønne skiftet
 • Arbeide aktivt for å videreutvikle et mer formalisert samarbeidet med andre institutter
 • Opprettholde og videreutvikle en kultur der samarbeid, gjensidig tillit, faglig dyktighet og stolthet er bærende elementer

Ønsket utdanning:

 • Høyere relevant utdanning, primært med naturvitenskapelig doktorgrad, men svært relevant erfaring kan kompensere for dette

Ønsket erfaringsbakgrunn:

 • Erfaring fra forskning og forskningsledelse/administrasjon; må forstå en forskningsinstitusjons natur og særpreg, dens rammebetingelser; faglig, politisk og økonomisk, både nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra å jobbe med inntjeningsmodeller og finansieringsmuligheter; må kunne dokumentere en kommersiell forståelse
 • Ledererfaring
 • Gjerne ha et nettverk inn mot industri og næringsliv, i tillegg til relevante deler av offentlig sektor
 • Erfaring med innovasjon, gjerne også organisasjonsmessig

Ønskede personlige egenskaper:

 • Tillitsfull og tillitsskapende, ha gode evner til å lytte
 • Tydelig og trygg i kommunikasjon, med lyst og evne til å bruke seg selv, internt og eksternt; ha en naturlig autoritet
 • Beslutningsdyktig, basert på solid vurderingsevne og evne til å prioritere
 • Gjennomføringsdyktig, må kunne følge planene og prosjektene i mål
 • Mulighetsorientert, med evne til å håndtere endringer på en smart måte
 • Helhetstenkende og strategisk; evne til å se NILU også i et større perspektiv
 • Nettverks- og brobygger; evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
 • Evne til å bygge allianser med andre institutter og institusjoner og jobbe godt inn mot forvaltningen
 • Innovative evner som brukes med klokskap

 

HVORFOR VELGE NILU OG DENNE MULIGHETEN?

Vi tror rette vedkommende først og fremst motiveres av samfunnsoppdraget og verdiene NILU skaper gjennom sin miljø- og klimaforskning. NILU har en solid posisjon både nasjonalt og internasjonalt og plasserer Norge på verdenskartet. Med svært dyktige forskere som er helt i front innenfor sine fagområder, er NILU et institutt en leder kan være stolt av. NILU er rigget for fremtiden!

Vi vil også fremheve følgende:

 • En spennende lederjobb i en svært velfungerende organisasjon med solid økonomi og høy trivsel
 • Muligheter for å påvirke videreutviklingen av organisasjonen; synliggjøring av forskning, og det viktige arbeidet som gjøres
 • Godt og trygt fellesskap; svært godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø

For mer informasjon eller spørsmål knyttet til stillingen, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tel. 907 57 567.

Søknadsfrist: 28. januar

 

Om selskapet

NILU - Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden.

Instituttet er organisert som en selvstendig stiftelse, har om lag 170 ansatte og gjennomfører årlig forskning for ca 200MNOK. NILU holder til i egne lokaler på Kjeller, i klyngen av andre forskningsinstitutter.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.