Porteføljeforvalter

Sted
Oslo, Vika
Publisert
8. januar 2021
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
André Herlofsen, 93480266
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi er et fondsforvaltningsselskap som har spesialisert oss på leveranser av spare- og plasseringsprodukter til alliansebankene og deres kunder. Vi tilbyr bankene agentavtale slik at banker uten egen verdipapirkonsesjon kan tilby sine kunder investeringsrådgivning. Eika Kapitalforvaltning har i dag drøyt 50 mrd NOK til forvaltning og 26 ansatte.

Vi har en investeringsfilosofi basert på aktive investeringsvalg. Dette innebærer at porteføljene varierer til dels betydelig fra den aktuelle referanseindeksen. Fordi markedets fokus varierer over tid, søker vi å skape meravkastning, gjennom langsiktig tankegang for å utnytte ”feilprising” som følge av dette.

Vi opererer i dag med 3 bredt sammensatte geografiske fond, Eika Global, Eika Norden, og Eika Norge, som fundament i vårt fondstilbud. Eika Global forvaltes kvantitativt som et faktorfond, mens Eika Norge og Eika Norden forvaltes kvalitativt. Vi vil fremover jobbe med å utnytte fordelene ved datakraften i en kvantitativ forvaltning også i Eika Norge og Eika Norden.

Vi er videre opptatt av forholdet mellom avkastning og risiko. Vi søker å redusere selskapsspesifikk risiko gjennom diversifisering/risikospredning. Dette gjør vi ved å ha fokus på solide selskaper og samtidig kontinuerlig evaluere porteføljen og enkeltinvesteringer i lys av ny informasjon.

Vi søker ny porteføljeforvalter

Eika Norge investerer primært i norske aksjer notert på Oslo Børs. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap. Målsetningen til fondet er at kundene over tid skal få avkastning høyere enn referanseindeks etter forvaltningskostnader.

Dersom du har interesse og engasjement for norske aksjer og finansmarkedet er dette en spennende stilling for deg.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • hovedansvarlig for forvaltningen av Eika Norge
 • løpende avkastnings- og risikoanalyse
 • videreutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringsprosessen
 • løpende kontakt med meglere, analytikere og selskaper
 • aktiv bidragsyter i diskusjoner med forvalterteamet

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk/teknisk utdannelse med sterke akademiske resultater
 • minimum 5 års erfaring med bakgrunn fra forvaltningsmiljø, investeringsbank, family office, konsulentselskap eller lignende
 • erfaring med porteføljeansvar er en fordel
 • god kjennskap til finansielle instrumenter og finansmarkedene
 • sterk interesse for aksjer og analyse
 • dokumenterte resultater

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som vil trives i et investeringsmiljø, er analytisk og strukturert. Videre er du initiativrik, engasjert og har stor grad av ansvarsfølelse og konkurranseinstinkt. Det legges vekt på en profesjonell fremtreden og gode samarbeidsevner, samt en kombinasjon av selvtillit til å ta avgjørelser og ydmykhet for at en ikke vet alt.

Vi kan tilby
Vi kan tilby en spennende stilling i et meget profesjonelt investeringsmiljø. Stillingen vil rapportere til leder av området, og man vil få stor grad av frihet til å lete etter gode investeringsmuligheter innenfor fondets mandat. Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved André Herlofsen på mobil +47 934 80 266 / ah@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknader behandles fortløpende.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.