Fagansvarlig Sparing og Plassering

Sted
Sarpsborg / Mysen
Publisert
9. januar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Rebekka Buvik Myrtveit, 93423761, Tove Gartland, 95899755
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

 

Fagansvarlig Sparing og Plassering
Eidsberg Sparebank skal være en sentral bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet. Banken er i en spennende vekstfase og dens rådgivning angående sparing og plassering er viktig for videre næringsutvikling i regionen. Banken ønsker nå å styrke sitt sparings- og plasseringsmiljø med en senior medarbeider.

Som Fagansvarlig Sparing og Plassering vil du ha et overordnet ansvar om å rekruttere nye kunder, og ivareta og utvikle relasjon med kunder i egen portefølje. Du vil utøve fullmakter i henhold til bankens fullmaktmatrise, og du vil være sentral i å løfte hele bankens kompetanse på området.

Vi ser etter deg som har solid erfaring fra sparing og plassering og som bygger solide relasjoner til kundene gjennom god rådgivning.

Du vil bli del av et dyktig og ambisiøst lag med mye engasjement for kunder, lokalmiljø og bankens utvikling. Stillingen rapporter til leder for Privatmarkedet og i matrise til økonomisjef og banksjef. Stillingens arbeidsted kan enten være Mysen eller Sarpsborg.

ANSVARSOMRÅDER

 • Fungere som intern resurs i sparing- og plasseringsfaglige problemstillinger
 • Være kontaktperson og aktiv ambassadør for produktselskapet (Eika Kapitalforvaltning) innen fagområdet
 • Bidra til sparing- plasseringsfaglig kompetanseløft i hele banken
 • Proaktiv kontakt mot nye og eksisterende kunder
 • Være en sparringspartner for kundene ved økonomiske planer og investeringer
 • Initiere og gjennomføre internkontroll på fagområdet
 • Veilede kunden til bruk av digitale løsninger
 • Være bevisst på egne prestasjoner inn i teamet og aktiv bidra til teamets måloppnåelse
 • Gjennomføre aktiviteter i tråd med bankens verdier, retningslinjer og arbeidsmetoder

ERFARING OG KVALIFIKASJONER

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på siviløkonom/masternivå
 • AFR autorisert
 • Solid erfaring med sparing og plassering
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Kundefokusert og god relasjonsbygger
 • Forretningsorientert
 • Analytisk og faktabasert i beslutningene
 • God tallforståelse og evne til å sette seg inn i nye saker raskt
 • Strukturert og planmessig arbeidsform

EIDSBERG SPAREBANK TILBYR

 • En bank med lang historie, solid posisjon i lokalmiljøet og spennende vekstambisjoner
 • Entusiastiske og dyktige kolleger i et uformelt miljø, preget av samarbeid og langsiktighet.
 • Et aktivt, engasjert og profesjonelt styre
 • Tilhørighet til en sterk allianse, som sikrer bredde i produktspekter og konkurransedyktighet i markedet
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger

Søknadsfrist snarest. Søknader vil bli vurdert fortløpende
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.