Risk & Control Manager

Sted
Oslo
Publisert
13. januar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Anette Sjuve Martinussen, 91399264, Camilla Jansen, 99378343
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Elkjøp ønsker å styrke sin kompetanse innen internkontroll og risikostyring og søker en ambisiøs og fremoverlent kollega til rollen som Risk & Control Manager. Stillingen vil inngå i et tverrfaglig og kompetent team på fire som arbeider med compliance, internkontroll og risikostyring på tvers av konsernets avdelinger og landegrenser. Stillingen rapporterer til Head of Internal Control and Compliance, og har en sentral plass i et nordisk konsern med store vekstambisjoner og høy endringstakt.

Som Risk & Control Manager vil du ha ansvar for rammeverk og etterlevelse av konsernets internkontrollprosedyrer, herunder kontroller og risikoer knyttet til både det operasjonelle og det finansielle, samt avdekke og forebygge risikoer relatert til etterlevelsen. Det vil samtidig være viktig at du kan bidra til å skape verdi og utfordre for å sikre at de kontroller som er implementert både er operative, hensiktsmessige og effektive.

Elkjøp er en del av Dixon Carphone Plc som er børsnotert i UK, og er underlagt morselskapets rammeverk for compliance, risikostyring og internkontroll.

Utvalgte ansvarsområder:

 • Oppfølging av at konsernets internkontroll fungerer som forutsatt

 • Bistå organisasjonen i å vurdere hensiktsmessige kontroller, herunder utfordre etablert rammeverk dersom det er nødvendig

 • Utvikle risikostyringsrammeverk på selskapsnivå, kartlegge og bistå forretningen med å identifisere og følge opp operasjonelle-, finansielle- og omdømmerisikoer

 • Kvalitetssikring og opplæring

 • Bistå internrevisjonen med planlegging og tilrettelegging av revisjonsprosjekter

 • Dokumentasjon, rapportering og presentasjoner til Audit Committee, Risk Committee samt ledelsen i selskapet

 • Sikre godt samarbeid med Risk & Compliance og internrevisjonen i morselskapet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen økonomi

 • Minimum 3 års erfaring fra virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll eller internrevisjon

 • Fortrinnsvis erfaring fra konsulentselskap

 • Solid fremstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede egenskaper:

 • Fremoverlent og proaktiv

 • Høy gjennomføringskraft og evne til å drive prosesser

 • Analytisk og kvalitetsorientert

 • Gode relasjonsegenskaper og evne til å kommunisere på ulike nivåer i en internasjonal virksomhet

Vi søker deg som trigges av å styre prosesser, utvikle rutiner, støtte businessen og drive endringsledelse. Du vil få en utfordrende og spennende hverdag i et solid selskap med stor endringsvilje og sterke vekstambisjoner. Hovedkontoret til Elkjøp Nordic holder til i nye og flotte lokaler i Nydalen.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.