Bli vår nye CFO/Økonomi & administrasjonssjef!

Sted
Oslo
Publisert
14. januar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Arnt Håvard Molvig, 93440805
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har 30 ansatte, en omsetning på nær 70 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen.

For mer informasjon se www.byggtjeneste.no

Vår CFO går av med pensjon og vi søker hennes arvtager til stillingen CFO/Økonomi & administrasjonssjef

Stillingen vil ha bredt ansvar innen økonomi og administrasjon, med hovedvekt på økonomistyring og regnskap. I tillegg vil du arbeide med utvikling av selskapet som en sentral bidragsyter i ledergruppen. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle økonomi- og administrasjonsfunksjonen i selskapet, inklusive økonomistyring regnskap, lønn, HR og innkjøp
 • Utarbeide månedsregnskap, økonomiske rapporter og lede arbeide med regnskap, lønn og administrasjon
 • Lede og delta i prosjekter for å utvikle økonomifunksjonen, herunder blant annet implementere nytt økonomisystem og nye arbeidsprosesser for økonomisk styring og kontroll
 • Utvikle produktregnskap, analysemetodikk, rapporteringsverktøy og nøkkeltall, samt implementering og iverksette tiltak for forbedringer og økt lønnsomhet
 • Ta ansvar og eierskap for budsjett- og prognoseprosessen
 • Forretningsmessig rådgiver for administrerende direktør og ledergruppen
 • Bidra til å videreutvikle, effektivisere og profesjonalisere administrative rutiner

Kvalifikasjoner:
Aktuelle kandidater har høyere utdannelse og minimum 5 års arbeidserfaring fra regnskap & økonomistyring. Du må ha solid og helhetlig økonomiforståelse og være operativ som person. I tillegg ser vi gjerne at du har:

 • God tallforståelse og gode analytiske egenskaper
 • God evne til samarbeid på tvers av organisasjonen
 • God systemforståelse og generelt gode IT ferdigheter
 • Gjerne ha litt ledererfaring

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig på telefon 93440805 i Compass Human Resources. Søknad med CV sendes via søknadsknappen.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.