Head of Asia

Sted
Molde/Hustadvika, eller Ålesund
Publisert
14. januar 2021
Søknadsfrist
05. februar 2021
Kontakt
Håkon André Berg 41192257, Vidar A. Skjørli 41577421
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Salmon Evolution søker en dyktig og erfaren person til å lede selskapets spennende ekspansjonsmuligheter i det asiatiske markedet.  

Ditt hovedansvar vil etter planen være å ivareta våre interesser i et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea. Anlegget er basert på vår valgte teknologi og skal oppføres i samarbeid med vår sørkoreanske partner, det globale sjømatselskapet Dongwon Industries.  

Vi tar sikte på at rammeverket for dette prosjektet er på plass i løpet av første kvartal 2021 og arbeidet med å realisere anlegget vil ta til straks etter dette. Konstruksjonsarbeidet vil foregå i flere faser. Målsettingen er å produsere 20.000 tonn laks per år i løpet av de neste fire til seks årene i Sør-Korea. 

Som leder av vår virksomhet i Asia vil du jobbe tett med Dongwon rundt vårt landbaserte prosjekt. Senere vil du også få ansvaret for å vurdere og realisere fremtidige muligheter for å skalere lignende prosjekter i andre asiatiske land. 

Du vil som leder for Asia ha ansvaret for den generelle forretningsutviklingen for vår virksomhet i regionen. Du vil inngå i ledergruppen i Salmon Evolution og rapportere til CEO.  

Hovedoppgaver 

 • Ivareta våre interesser i Asia 
 • Totalansvar for vårt joint venture med Dongwon 
 • Optimal fremdrift og gjennomføring av prosjektene i Asia  
 • Ansvar for å lede team med tverrfaglig kompetanse i alle prosjektets faser 
 • Delta i prosesser knyttet til potensielle nye lokaliteter i Asia, og ansvar for å lede utviklingen av disse ved realisering 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Toppledererfaring fra internasjonal virksomhet, primært fra Korea/Asia 
 • Sivilingeniør/ingeniør, eller annen sterk teknisk bakgrunn, gjerne fra akvakultur og/eller prosessindustri 
 • Erfaring fra ledelse av store prosjekter 
 • Bakgrunn som innebærer kommersielt ansvar 

Personlige egenskaper 

 • Gode leder- og samarbeidsevner  
 • Sterk på relasjonsbygging med stort nettverk   
 • Skapende og dynamisk  
 • Kommersiell teft 
 • Operasjonelt sterk 
 • Systematisk og strukturert 
 • Høy arbeidskapasitet  
 • Behersker engelsk muntlig og skriftlig 

Kontorsted vil være ved selskapets kontorer i Molde/Hustadvika, eller Ålesund. Det forventes at du har mulighet til å reise og oppholde deg mye i Asia. Vi tilbyr en svært spennende og utfordrende rolle i et tidligfase-selskap i rask vekst og med store ambisjoner.  

For mer informasjon ta kontakt med Håkon Andrè Berg eller Vidar Aslaksen Skjørli.  

 

Salmon Evolution AS

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017 og er i gang med å realisere ett av Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon av 36.000 tonn slakteklar laks. 

Selskapet gjennomførte en emisjon i mars 2020 hvor det ble hentet inn i overkant av 250 millioner kroner til å finansiere videre utvikling. I tillegg ble det i juli gjennomført en emisjon mot Dongwon Industries, ett av verdens ledende sjømatselskaper med utspring fra Sør-Korea.  

Etter gjennomført emisjon på 500 millioner kroner i september 2020 med påfølgende børsnotering, arbeider selskapet med å etablere et joint venture med Dongwon vedrørende etablering av et produksjonsanlegg i Sør-Korea. 

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.salmonevolution.no.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.