Chief Controller

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
18. januar 2021
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
Henriette Kjærås Aaberg tlf: +4797615226
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor i Lofoten, Norge. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare og storhusholdningsmarkedet, for derigjennom å bidra til økt konsum av sunn og bærekraftig mat fra havet.

INSULAs bedriftsportefølje består av 18 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafoods AS i Danmark og Escamar Seafood Oy i Finland. Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, mens konsernfelles funksjoner innen økonomi og forretningsutvikling i hovedsak holder til i Oslo. Totalt sysselsetter Insula 1000 ansatte, og i 2019 hadde konsernet en total omsetning på ca. NOK 6 mrd.
For mer informasjon, se www.insula.no.

 

Vil du være med å utvikle fremtidens sjømatkonsern?

Vi søker en forretningsorientert og analytisk

Chief Controller

Sjømatkonsernet INSULA har vokst raskt. Siden etableringen i 2015 har konsernet gått fra 3 til 18 sjømatselskaper, og omsetningen har økt fra 900 MNOK til 6 mrd. NOK i samme periode. I dag produserer og selger vi sjømat i alle de nordiske landene.

Konsernets ledelse har store ambisjoner for videre vekst og utvikling, og vi søker nå etter en forretningsorientert Chief Controller til nyopprettet stilling.

Vår Chief Controller skal bistå CFO og resten av konsernledelsen med analyser som bidrar til gode forretningsmessige beslutninger. Du vil følgelig bli en nøkkelperson i den videre utviklingen av INSULA.

Chief Controller er samtidig operativt ansvarlig for konsernets prognoser og budsjettprosess, herunder å sikre god koordinering mot konsernets datterselskap.

Stillingen rapporterer til CFO og vil være hans stedfortreder.

Sentrale ansvarsområder:

 • Lede gjennomføring av konsernets budsjett- prognoseprosesser
 • Long Range Plan-modellering, herunder drifte konsernets finansieringsmodell
 • Følge opp nøkkel-KPIer for konsernet i samarbeid med Controller
 • Videreutvikle konsernets oppfølging av datterselskapenes resultater
 • Kvalitetssikre månedsrapportering til styret og eiere i tett samarbeid med Konsernregnskapssjef og Controller
 • Støtte i utarbeidelsen av businesscases og etterkalkyler av gjennomførte investeringer
 • Bidra i strukturprosjekter, forbedringsprosjekter og transaksjoner (M&As)
 • Være forretningsmessig eier av konsernets datavarehusløsning (BI) og en sentral deltager i konsernets BI-forum
 • Bidra med ad-hoc analyser
 • Være en faglig sparringspartner og bidragsyter overfor controllere, økonomisjefer så vel som CFO

INSULA er inne i en periode med stor utvikling, vekst og betydelige endringer. Den rette kandidaten har derfor den nødvendige faglige tyngden til å kunne være med å forme rollen, initiere nye oppgaver og forstå og trives med den dynamikken som finnes i en ung organisasjonskultur, som krever både utpreget fleksibilitet, en pragmatisk tilnærming og pågangsmot.

Erfaring:

 • Master i økonomi eller tilsvarende
 • Minimum 6 års relevant erfaring fra konsulentbransjen/revisjon og/eller operativ stilling
 • Fordel med erfaring fra sjømat-/matvareindustri og fra selskap med høye internasjonale operasjonelle krav og standarder
 • Dokumenterte resultater fra controlling og større endringsprosjekter
 • Erfaring med å jobbe mot ledelse/toppledelse 
 • Solid erfaring med avansert Excel modellering/datavarehusløsninger
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Egenskaper:
INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Chief Controller også etterlever. I tillegg søker vi etter noen med følgende egenskaper:

 • Analytisk
 • Tar initiativ, driver prosesser og er selvgående
 • Nøyaktig og strukturert
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere arbeidsoppgavene
 • Nysgjerrig og søkende i kontakt med mennesker, positivt menneskesyn
 • Evne til å kommunisere på tvers av faglige og sosiale lag
 • Jordnær og interessert i å dele av egen kunnskap med andre
 • Lederegenskaper

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å være med og bidra til utviklingen av et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • Gode muligheter for faglig utvikling på tvers av nordiske landegrenser
 • Konkurransedyktige betingelser

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.