Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
22. januar 2021
Søknadsfrist
01. februar 2021
Kontakt
Rune Hope, 45075000, Jenny Homme, 91656102
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

OBOS-visindiOm stillingen

OBOS-banken er en betydelig aktør i det norske bankmarkedet og har klare ambisjoner for videre vekst og utvikling. Administrerende direktør går over i en annen rolle i OBOS-konsernet, og vi søker nå hennes etterfølger.

I OBOS-banken vil du få muligheten til å lede et selskap med 60 kompetente medarbeidere. OBOS-banken er en viktig del av OBOS-konsernet, og du vil blant annet ha søkelys på videre vekst og verdiskapning sammen med kunder og konsern, innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling.

Vi søker en inspirerende og engasjert leder med erfaring fra å lede i et selskap med strenge regulatoriske retningslinjer og myndighetskrav, fortrinnsvis fra bank eller finans. Du har ledererfaring fra større, komplekse organisasjoner i en konsernstruktur. Rett kandidat er innovativ og mulighetsorientert, har utpregete samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evner å sette kunden i fokus.

Om virksomheten

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Vi er landets største boligbyggelag med 500 000 medlemmer, Norges største boligbygger og en av de største i Norden. Vi eies av medlemmene, og overskuddet beholdes i virksomheten. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I tillegg driver vi virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom og bank. Vi tilbyr også et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer. OBOS-konsernet er et komplett kompetansehus innen eiendom, med over 2600 ansatte i Norge og Sverige.

OBOS-banken har ambisjon om å være Norges beste boligbank. Vi er markedsledende bank for boligselskaper og er tett integrert med OBOS’ øvrige virksomhet. Videre vil vi være den beste banken for våre medlemmer samt alle andre som ønsker en bank som setter kunden og boligen din i fokus. Banken har en forretningskapital på 53 milliarder, og har siden opprettelsen i 2013 hatt sterk fremgang og vekst.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.