KONSERNSJEF - virksomhet i vekst

Sted
Sentrale Østlandet
Publisert
25. januar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Terje Olai Norum 90914599, Bendik Myhre 92263185
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vår oppdragsgiver er et konsern som omsetter for over 500 millioner i det Nordiske marked. Selskapet har uttalte vekstambisjoner og er lokalisert med hovedkontor på det sentrale Østlandet. Selskapet har hatt solid vekst både hva gjelder omsetning og inntjening de siste år.
 

Ønsker du en sentral rolle i konsernets videre vekststrategi?

Vår oppdragsgiver har i dag eierskap og aktivitet innen flere bransjer med hovedvekt på energi, eiendom og teknologi. Stillingen er meget sentral i konsernets videre vekststrategi. Det er nødvendig å samarbeide tett med datterselskapenes ulike ledere. Det er ønskelig å knytte til seg en strategisk, utadvendt, resultatorientert og samlende konsernsjef som kan innfri selskapet ambisjon om lønnsom vekst gjennom ytterligere internasjonalisering.

De viktigste oppgavene for konsernsjef vil være:

  • Legge til rette for å skape strategisk vekst i konsernet
  • Bidra til implementering av visjon, misjon og forretningside for de ulike datterselskaper
  • Ha overordnet ansvar for konsernets virksomhet, budsjetter og planer, samt utføre aktiv resultatkontroll
  • Ha kontroll med risikostyring, og være sparringspartner for eiere/ledere i utvikling av selskapene i konsernet
  • Bidra til vekst og verdiutvikling i forbindelse med oppkjøp og due diligence
  • Gjennomføre forretningsutvikling, og utarbeide markedsanalyser, statistikk og ulike modeller
  • Deltakelse på ledermøter, styremøter og generalforsamlinger i konsernet ved behov 
  • Likviditetsplanlegging og oppfølging for konsernet og datterselskaper
  • Bidra til å utvikle daglige ledere i datterselskaper
  • Bidra til bedre strukturer og synergier på tvers av land og selskaper


Aktuelle kandidater har høyere økonomisk og/eller teknisk utdannelse. Det er nødvendig å ha ledet konsern og/eller selskaper i sterk vekst.  Like viktig er solid salgs- og markedserfaring fra et kommersielt selskap. Kandidater har gjerne internasjonal erfaring og er kjent med å utnytte synergier og “best practise” på tvers av selskaper. Erfaring fra tilsvarende bransje og konsulentvirksomhet vil vektlegges. 

Det tilbys konkurransedyktige betingelser, som vil avhenge av kandidatenes bakgrunn.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.