Seksjonssjef bolig, rus og forebygging

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
27. januar 2021
Søknadsfrist
01. mars 2021
Kontakt
Bente Thorsen Fagerli, 95142506, Aksel Nikolai Norum, 48079972
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker en engasjert seksjonssjef til en nyopprettet seksjon i en ny byrådsavdeling. Her ligger alt til rette for deg som søker å påvirke fag- og organisasjonsutvikling. Seksjonen har ni medarbeidere.

Seksjonen har ansvar for det forebyggende arbeidet mot barne- og ungdomskriminalitet, ungdomsklubber, SaLTo-programmet, rusfeltet, boligsosiale virkemidler og tilskuddordninger. Videre har den ansvar for etatsstyring av Velferdsetaten og oppfølging av seksjonens område overfor bydelene. Særlig står rusfeltet overfor store endringer der hovedmålet er overføring fra institusjonsbasert rusomsorg til boligtilbud i egen bydel.  

Alle oppgavene som ligger til seksjonen favner bredere enn eget ansvarsområde og forutsetter et bredt samarbeid i kommunen. Vi ser derfor etter en seksjonssjef som er vant til å samarbeide på tvers av sektorer og kan bygge ned silotenkning.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp politiske vedtak og delta i relevante fora.
 • Arbeide systematisk for å styrke samarbeidet internt i kommunen.
 • Være faglig rådgiver for politisk ledelse.
 • Sikre forsvarlig og effektiv saksbehandling av saker til politisk behandling.

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor.
 • Erfaring fra samarbeid med politisk ledelse.
 • Erfaring fra overordnet styring med minst et av fagfeltene.
 • Erfaring fra å lede tverrgående prosjekter.
 • Utdanning fra høyskole/universitetsnivå.
 • Evne til å se stat og kommune i sammenheng.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og legge til rette for dyktige kunnskapsmedarbeidere.
 • Tydelig og trygg leder som klarer å ligge i forkant og kan håndtere pressede situasjoner.
 • Solid gjennomføringsevne og arbeidskapasitet.
 • Evne til å bygge tillit og motivasjon internt og eksternt.
 • God rolleforståelse i skjæringspunktet mellom fag og politikk.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kombinert med nysgjerrighet.

Vi tilbyr

 • Deltagelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksitid.
 • Stillingen lønnes i henhold til avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens
befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne,
kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om
anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Søknad og cv må sendes elektronisk.

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) har ansvar for arbeid, bolig og velferd, tiltak innen rusfeltet, boligsosialt arbeid, forebyggende tiltak, fritidsklubber og fritidstilbud rettet mot barn og unge, flyktninger, integrering og mangfold. I tillegg kommer tjenester i Velferdsetaten, i Hjelpemiddelformidlingen Oslo, det kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom, SaLTo, tilrettelagt transport, Fagskolen Oslo og Oslo voksenopplæring samt 2 brukerråd. AIS består av 23 medarbeidere fordelt på 2 fagseksjoner og stab. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.