Fylkesrådmann

Sted
Skien
Publisert
29. januar 2021
Søknadsfrist
25. mars 2021
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Terje Riis-Johansen 97563000
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingen som fylkesrådmann i Vestfold og Telemark er en av regionens største og mest utfordrende lederstillinger. Som toppleder for en ressurssterk kompetanseorganisasjon, vil du få jobbe med viktige samfunnsoppgaver og lederutfordringer i skjæringspunktet mellom innbyggere, fag og politikk. Få stillinger kan by på tilsvarende muligheter i denne størrelsesorden. Den rette kandidaten forstår både mulighetene og utfordringene, og har nødvendig erfaring, trygghet og pågangsmot til å gå inn i denne lederoppgaven.

● Viktig samfunnsoppdrag   ● Stor lederoppgave

Vi søker en robust, trygg og samlende toppleder med ambisjoner på fylkeskommunens vegne og utvist evne til å oppnå resultater gjennom tillitsbasert lederskap. Ny fylkesrådmann forventes å bidra til innovasjon og utvikling av morgendagens løsninger for en fylkeskommune med fokus på samfunnsutvikling basert på bl.a. miljø, medvirkning og digitalisering. 

Du må ha god økonomikompetanse, sterke kommunikasjonsevner og utpreget forståelse for lederrollen i en politisk styrt organisasjon. Vi trenger en teambygger som kan motivere medarbeidere og utvikle organisasjonen med et blikk for helheten. Gode samarbeidsevner internt og eksternt kombinert med et engasjement for regionen, vil være en styrke i stillingen.  

Vi forventer at du har høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå og relevant ledererfaring fra stor og kompleks organisasjon. Det forutsettes god kjennskap til offentlig sektor og gjerne erfaring fra kommunesektoren.

Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i en av landets mest attraktive regioner. Kontorsted for fylkesrådmannen er Skien. Lønn etter avtale.

Ring gjerne for uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen, tlf. 975 63 000.

Frem til søknadsfristens utløp, vil alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet, må grunngis særskilt i søknaden. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke tas til følge, vil du bli informert om dette.

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en region med omlag 420 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. Fylkeskommunen består av 15 byer, 15 800 bedrifter, mer enn 64 000 elever i grunn- og videregående skoler, 3 800 lærlinger, 1 019 kilometer kystlinje, 709 kvadratkilometer jordbruksareal og 321 kulturhistoriske bygninger.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en av regionens største og viktigste arbeidsplasser med over 4 000 ansatte, som er organisert i 8 sektorer og 2 utviklingsenheter på regionale møteplasser i Skien, Tønsberg, Notodden, Vinje og Dalen. I tillegg er det over 15 000 elever fordelt på 28 videregående skoler samt 28 tannklinikker som i 2019 behandlet mer enn 75 000 pasienter.
 
Fylkeskommunen jobber hver dag for å oppfylle det firedelte samfunnsoppdraget, som er demokratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.