For kunde søkes en ambisiøs og driftsorientert CFO

Sted
Oslo
Publisert
29. januar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Anne Qvenild tlf : + 47 97723235
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Compass er det nordiske alternativet i markedet innen rekruttering og search. Compass har i over 30 år vært en betydelig aktør innen executive search, leder- og spesialistrekruttering, Vår erfaring teller langt over 100.000 intervjuer på tvers av mange bransjer. Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Finland, England og Norge. Våre kunder strekker seg fra noen av de mest kjente internasjonale selskaper til nasjonale små og mellomstore selskaper, samt statseide foretak og direktorat.

 

For kunde ser vi etter en proaktiv og operativ CFO med god forretningsforståelse og sterke lederegenskaper. Konsernets nye CFO er en samlende og inkluderende leder som er genuint opptatt av å utvikle sine medarbeidere. 

En viktig oppgave for CFO vil være en løpende vurdering av risiko og mulighetsområder innenfor hele konsernet. I dette ligger fortløpende sparring med resultatansvarlige, både direkte og gjennom deltagelse i konsernledergruppen. Vedkommende forventes å være en ressursperson også utover eget ansvarsområde og vil være Administrerende direktørs viktigste støttespiller. 

Et utvalg av sentrale ansvarsområder

  • Ledelse og utvikling av medarbeiderne i økonomi, regnskap og IT på 10 personer
  • Ansvar for felles konsernregnskapsfunksjon, herunder å oppfylle lovpålagte krav til regnskap, skatt og revisjon
  • Økonomisk styring og kontroll; lede budsjettprosesser, utarbeide resultatprognoser, håndtere skattemessige problemstillinger, samt analyse og lønnsomhetsvurdering
  • Månedlig rapportering av økonomi- og styringsinformasjon
  • Ansvarlig for å sikre selskapets finansielle utvikling
  • Oppfølgning av bankforbindelser, likviditet og likviditetsstyring


Aktuelle kandidater har høyere økonomisk utdannelse, 10 -15 års relevant erfaring fra større konsern, og er trygg og tydelig i lederrollen. Vi er på jakt etter deg som ser muligheter ved bruk av moderne IT verktøy og er proaktiv i din arbeidsmetodikk . Det forventes at vedkommende vil være en positiv bidragsyter og en som utfordrer inn i et aktivt og omstillingsorientert miljø. Erfaring med ulike finansieringsløsninger, valutaeksponering og M&A vil være et pluss.

Vi tilbyr en synlig, utfordrende og variert rolle i et tradisjonsrikt konsern, med store muligheter til å påvirke den videre utviklingen. Selskapet har god økonomi og stort mulighetsrom.

For mer informasjon om rollen, ta kontakt med Anne Qvenild på tlf : + 47 977 23 235, eller anne.qvenild@compass.no.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.