Ekspansivt selskap søker Chief Commercial Officer

Rekrutterer
Sted
Averøy
Publisert
29. januar 2021
Søknadsfrist
05. mars 2021
Kontakt
Linda Kristin Offenberg, 97644848, Yngve Kruse, 99393707
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Nordic Halibut AS er et av verdens ledende selskaper innenfor oppdrett av atlantisk kveite. Selskapet dekker i dag hele verdikjeden fra stamfisk til salg. Hovedvirksomheten er lokalisert på Averøy med produksjonsavdelinger på Midsund, Askøy og Eide. Salgsavdelingen er lokalisert i Bergen og derfra selges det fersk kveite til inn- og utland gjennom merkevaren Nordic Halibut. Selskapet har de senere år gjennomført betydelige investeringer og utbygginger. Med nye eiere på laget skal selskapet nå inn i en ekspansiv vekstfase. Børsnotering er et kortsiktig mål. Nordic Halibut skal bli et norsk sjømateventyr!

CCO – Nordic Halibut

Nordic Halibut går nå inn i en ekspansiv vekstfase der produksjonen skal mangedobles i årene fremover. Dette medfører at selskapet må tenke nytt både med hensyn på verdikjede, distribusjon, salgs- og markedskanaler og kveite som produkt. Vi er dermed på jakt etter en kommersiell og allsidig CCO som vil være en sentral bidragsyter i kommersialiseringen av Nordic Halibut som selskap og kveite som oppdrettsart.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede selskapets kommersielle arbeid - fra strategi til struktur og konkrete tiltak
 • Bidra til produktutvikling og nye distribusjons- og salgskanaler
 • Utvikle prismodeller samt evaluere og kontinuerlig bidra til utvikling av vår forretningsmodell
 • Sette mål og KPI-er for videre vekst og utvikling
 • Formidle den unike historien om Nordic Halibut til nye kunder og markeder 

CCO skal bygge opp og lede selskapets kommersielle team. Evnen til å begeistre vil være viktig for våre kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Til stillingen ligger resultat- og budsjettansvar. CCO samarbeider tett med ledergruppen for øvrig.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra lignende roller med dokumentert gode resultater
 • Erfaring med forhandlinger og utvikling av verdikjeder
 • Internasjonal arbeidserfaring er en fordel

CCO må ha gode kommunikasjonsevner og beherske både norsk og engelsk flytende. Nettopp det å formidle godt vil være en nøkkelfaktor for å lykkes i stillingen. Det samme gjelder forståelse for fagområdet og evnen til å bygge relasjoner.

Personlige egenskaper

 • Målrettet og strukturert
 • Fremragende samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nytenkende og utviklingsorientert
 • Initiativrik
 • Uformell
 • Kommersiell

CCO må ha evne til både å lede og å samarbeide gjennom relasjonsbyggende adferd. Genuin interesse for salg, kunder og kommersielle løsninger henger tett sammen med de personlige egenskapene som kreves for å lykkes i jobben.

Nordic Halibut tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et fleksibelt og positivt team med store ambisjoner
 • Opsjonspakke som muliggjør direkte eierskap i et ekspansivt selskap med store ambisjoner
 • Muligheten til å bli med på et sjømateventyr!

Arbeidssted kan være åpent for vurdering. 

Kandidater vil bli vurdert fortløpende. 
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.