Konsernsjef

Sted
Hønefoss
Publisert
29. januar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Magne Amundsen, 91656101, Jenny Homme, 91656102
Posisjon
Toppleder
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

ringerikskraft-bildeFoto: CATCH/Heidi Fauske

Energikonsern i vekst, med mål om å skape varige og bærekraftige verdier

Om stillingen

Ringerikskraft har hatt en kraftig vekst de siste årene og har ambisiøse strategier for videre utvikling og lønnsom vekst. Konsernet har våget å satse og har i dag en unik bredde som skal videreforedles og -utvikles, slik at selskapet sikrer en solid posisjon i energibransjen også i fremtiden. Ny konsernsjef skal effektivisere, modernisere og bygge videre på solide verdier og lønnsomme tjenester.

Vi ser etter en klok, visjonær og inspirerende leder som har solid ledererfaring fra større, virksomheter. Vår nye konsernsjef må være utpreget forretningsorientert, samfunnsengasjert og en dyktig organisasjonsbygger.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Magne Amundsen, tlf. 916 56 101, eller Jenny Homme, tlf. 916 56 102. Styreleder Per Roskifte kan også kontaktes på tlf. 415 16 500. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.

Om virksomhet

Ringerikskraft er et stort energikonsern med en omsetning på ca. 1,2 mrd. NOK og mer enn 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskaper. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet, men med nasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Konsernets virksomhetsområder er produksjon og distribusjon av strøm, entreprenørvirksomhet, salg av strøm, ladeløsninger for elbil og smarthusteknologi, varmesalg fra lokale nærvarmeanlegg og varmepumper. www.ringerikskraft.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.