Regiondirektør Sørvest

Rekrutterer
Sted
Lysaker
Publisert
1. februar 2021
Kontakt
Per Boye Ellingsen, 90524488, Arnfinn Berg, 91178955
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

BAS Maskinutleie ble etablert i 2008, med en rekke lokasjoner, fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør. Vi har en jevn omsetningsvekst og omsatte i 2019 for 305 MNOK. Selskapet har solide eiere og leverer profesjonell utleie av anerkjente maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. Vårt utvalg av maskiner og utstyr passer til større og mindre byggeprosjekter. Vi har våre egne håndverkere som utfører fagarbeid relatert til rigging av brakker, provisoriske strømanlegg, kraner og anlegg for byggvarme.

BAS Maskinutleie er lokalisert fem steder på Østlandet, i Sør-Trøndelag, på Sørlandet og på Jæren. Vi har avdelinger på Hof, Grålum, Lindeberg, Gjøvik, Elverum, Trondheim, Arendal, Kristiansand og på Klepp. Avdelingene samarbeider godt, noe som gir tilgang på ekstra ressurser ved behov. Vi er organisert for å tilby god service til konkurransedyktige priser.

BAS Maskinutleie AS er i en spennende fase og søker ny regionsdirektør. Stillingen erstatter vår nåværende som skal gå av med pensjon. Vi trenger kandidater som tar ansvar og eierskap for rollen, samtidig som man bidrar til å bygge kultur og bidrar til å posisjonere BAS i markedet. Andre kjennetegn på fasen stillingen kommer inn i er profesjonalisering og realisering av selskapets potensiale. Stillingen vil få sterke muligheter til å påvirke og bidra.

 

Ditt hovedsete vil være på vårt kommende hovedkontor på Lysaker, men kontorplass på en av regionens siter er også mulig. Stillingen vil innebære utstrakt reisevirksomhet til regionens avdelinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Personal, budsjett og resultatansvar for region Sørvest
 • Implementere selskapets strategi i regionen
 • Sikre effektiv drift og optimalisere utstyrsflyt og investeringer
 • Utvikle organisasjonen med spesielt fokus på å bygge en prestasjonsfremmende og samarbeidende kultur
 • Sikre etterlevelse av interne prosesser og rutiner
 • HMS
 • Utvikle og sikre profesjonelle salgsprosesser i hele regionen
 • Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen, og sammen med øvrige ledere være en konstruktiv sparringspartner for administrerende direktør

Ønskede personlige egenskaper:

Du bør ha solid ledererfaring, og en stor kommersiell sans. I og med at selskapet er i en vekstfase må du ha lykkes i vekstfaser tidligere. Det vil også være en stor fordel om du tidligere har ledet virksomhet med ulike geografiske enheter. Det er også ønskelig med erfaring fra utstrakt strategiarbeid i en aktiv og operativ ledergruppe.  Du må være i stand til å tenke analytisk og strategisk, samtidig som du evner å håndtere de daglige operative utfordringene i stillingen.

Relevant utdannelse på høyskolenivå er ønskelig, men bred ledererfaring fra relevante bransjer kan til en viss grad kompensere for manglende utdannelse. I tillegg må rett kandidat ha entusiasme og glød etter å utvikle regionen, og en genuin interesse i å få mennesker til å utvikle seg. Du må like å ta tak samt lede gjennom eksemplets makt.

Vi tilbyr:

 • En lederstilling med stor påvirkningsmulighet
 • Sterkt fagmiljø
 • Firmabil, pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Alle søknader og henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

For spørsmål rundt stillingen ta kontakt med:

Managing Partner Per Boye Ellingsen, pbe@sam-int.com, 90524488 eller

Senior Partner Arnfinn Berg, arb@sam-int.com, 91178955

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.