Medisinsk direktør

Sted
Sandnessjøen
Publisert
1. februar 2021
Søknadsfrist
15. mars 2021
Kontakt
Per Inge Hjertaker tlf: 91729682
Posisjon
Leder
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

I tillegg til støtte og rådgiving til linjeorganisasjonen, administrerende direktør og den øvrige foretaksledelsen, vil stillingen bli svært sentral i arbeidet med planlegging, utvikling og bygging av en ny sykehusstruktur på Helgeland. Dette betyr også å skape et godt økonomisk handlingsrom for å gjennomføre visjonene om å skape landets beste lokalsykehus. Dette handlingsrommet utvikles gjennom god faglig og effektiv drift der kvalitet, god drift og økonomi er bærende faktorer. Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling arbeider også strategisk mot faglige prioriteringer, utvikling og medisinske behandlingsstandarder. Det er tett kontakt og samarbeid mellom senteret og de kliniske miljøene samt de øvrige stabsfunksjonene.

Medisinsk direktør skal lede og utvikle Senter for fag, forskning og utdanning, og samhandling, dets medarbeidere, samt være en sentral og viktig del av foretaksledelsen. Vedkommende må ha stor faglig og personlig autoritet, og oppfattes som sentral talsperson for helseforetaket på vegne av administrerende direktør.

Forventninger til medisinsk direktør

 • Er analytisk og strategisk, og helhets- og nytenkende. Er opptatt av innføring av beste praksis og godt oppdatert med ny kunnskap og utviklingstrender. Vi ser gjerne at du har solid erfaring fra klinisk sykehusdrift.
 • Medisinsk direktør har stor autoritet internt og eksternt, og oppfattes som sentral talsperson for helseforetaket på vegne av administrerende direktør.
 • Er legespesialist med erfaring fra sykehusmiljø med en tydelig kvalitetskultur der pasientsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet er tett forankret i virksomheten.
 • Erfaring fra forskning og/ eller innovasjon er ønskelig.
 • Er bevisst i sin rolleforståelse, evner å utvikle og bidrar til godt samspill og samarbeid med det kliniske miljøet, og med forsknings- og innovasjonsmiljøet.
 • Erkjenner og har forståelse for samfunnsoppdraget og rammeforutsetningene som følger med rollen, herunder styringssystemene og styringspolitiske aspekter i rollen.
 • God ledererfaring

Lederstil og personlige egenskaper:

 • Bygger gode relasjoner og er en god kommunikator
 • Personlig og faglig trygg og robust
 • Er samarbeids- og prosessorientert, men også tydelig i budskapet
 • Er motiverende og dyktig til å skape engasjement
 • Analytisk og strategisk, men også med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med å utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode vilkår innen pensjon og forsikringer
 • Fantastiske naturopplevelser i en spennende region

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir kan også kontaktes på tlf. 91739659. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 15. mars 2021.

Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet vil man få beskjed om dette med muligheter for å trekke søknaden.

 

Helgelandssykehuset HF består i dag av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og framtidsrettet sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Helgelandssykehuset har til sammen cirka 1700 årsverk og et årsbudsjett på om lag 2 milliarder kroner. Foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere i 18 kommuner på Helgeland.

All virksomhet i Helgelandssykehuset er tuftet på verdiene kvalitet - trygghet – respekt- lagspill. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

Helse- og omsorgsministeren har besluttet ny sykehusstruktur på Helgeland. Helgelandsykehuset er ett sykehus, plassert på to lokasjoner, Mo i Rana og Sandnessjøen og omegn, der sistnevnte skal være hovedsykehus, med poliklinisk somatisk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Tjenestetilbudet innen rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er nå i prosjektfasen.

Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling ledes av medisinsk direktør. Senteret har et helhetlig ansvar for oppgaveløsning, rådgivning og støtte til linjeorganisasjonene innen en lang rekke områder med særlig vekt på pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid, klinisk IKT, smittevern, utdanning, forskning og innovasjon, beredskap og legemiddelhåndtering. Senteret har pt 20-25 svært kvalifiserte medarbeidere, og er organisasjonsmessig plassert i stab til administrerende direktør. Medisinsk direktør rapporterer til, og er fast stedfortreder for administrerende direktør, og er en del av foretaksledelsen.

Hovedarbeidssted vil være Helgelandssykehuset, Sandnessjøen. Medisinsk direktør må påregne hyppig tilstedeværelse ved alle foretakets enheter. Les mer om oss på www.helgelandssykehuset.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.