Administrerende direktør

Sted
Oslo
Publisert
3. februar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Øistein Magnussen, 90106060, Jan Pollestad, 91713823
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Nordic Bond Pricing (NBP) ble etablert av Nordic Trustee og Verdipapirfondenes forening i 2013, og har en sentral posisjon som tjenesteleverandør til profesjonelle aktører i obligasjonsmarkedet. NBP estimerer daglige uavhengige markedspriser på obligasjoner, og lanserte i 2017 referanseindekser for det norske obligasjonsmarkedet. Selskapet leverer indekser til verdipapirfond og profesjonelle investorer som måler relativ avkastning på porteføljer med norske obligasjoner. Selskapet arbeider systematisk med å innhente markedsinformasjon, og har etablert samarbeid med alle de sentrale verdipapirforetakene. NBP analyserer og verifiserer markedsdata, og benytter anerkjente modeller og systemer i pris- og indeksberegninger. Selskapets kunder omfatter bl.a. verdipapirfond, forsikringsselskaper, pensjonskasser, banker og myndigheter.

 

Vil du stå i spissen for Nordens ledende leverandør av daglig uavhengig prising og kredittindekser? Nordic Bond Pricing ser nå etter ny administrerende direktør som har evnen til å løfte blikket og strategisk bygge selskapet for fremtiden.

Som administrerende direktør vil du være ansvarlig for å gjennomføre selskapets strategiske planer, og sikre at Nordic Bond Pricing beholder sin ledende posisjon i markedet. Du vil sikre løpende oppfølging på status av strategiske- og finansielle målsetninger til styret, samt sørge for forretningsutvikling med mål om videre vekst.


Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av selskapet som innebærer alt fra drift til forretningsutvikling, med mål om vekst og verdiutvikling
 • Holde styret løpende oppdatert på status for handlingsplaner og finansielle målsetninger 
 • Drive strategiske diskusjoner i styret på forhold som er relevant å vurdere i forhold til selskapets eksisterende strategi og videreutvikling av denne
 • Sikre overordnet plan og struktur for markedsføring og salgsledelse
 • Sikre høy kvalitet i drift og gode kundeopplevelser 
 • Sikre at selskapet har hensiktsmessige og effektive styrings- og kontrollsystemer som oppfyller de til enhver tid gjeldende lover og regler, og at risikostyring og internkontroll skjer i henhold til de prinsipper styret har fastsatt 
 • Fungere som styresekretær 
 • Sikre relevante mål for selskapets medarbeidere, en sunn organisasjonskultur, samt et godt og utviklende arbeidsmiljø slik at selskapets oppgaver ivaretas på en god måte 
 • Følge opp personal, HR, fullmakter samt stå ansvarlig for økonomi, budsjett og regnskap 


Kvalifikasjoner:

 • Relevant arbeidserfaring med god kunnskap om verdipapirmarkedet
 • Utdannelse på masternivå innen finans, økonomi, matematikk eller annen relevant retning
 • Erfaring med utvikling og implementering av nye forretningsområder
 • Fordel å kunne vise til relevant ledererfaring og resultatansvar
 • Fordel med erfaring fra virksomhet underlagt konsesjonskrav
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper:

 • Utadvendt, relasjonsbyggende og teamorientert
 • Strategisk, analytisk og strukturert
 • Kommersielt anlagt, proaktiv, ser muligheter og utforsker løsninger
 • Detaljfokusert og opptatt av å levere høy kvalitet
 • Evner å arbeide selvstendig og holde fokus på krevende problemstillinger
 • Verdsetter å være en del av et team, hvor man både søker råd og hjelper sine kollegaer
 • Evner å ta raske beslutninger
 • Evner å løfte blikket, tenke fremtidsrettet og formulere gode strategier
   

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et lite og dynamisk arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Tilgang på et stort eksternt kontaktnettverk
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.