2-4 års erfaring fra revisjon? Økonomiansvarlig innen eiendom

Sted
Oslo - Skøyen
Publisert
4. februar 2021
Søknadsfrist
Søknader vurderes fortløpende
Kontakt
Endre Flo, 95890195, Marius Meyn, 45809308
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

North Bridge-konsernet er en eiendomsfokusert kapitalforvalter med hovedkontor i Oslo og med datterselskaper / ressurser i Trondheim, Malmø og London. Konsernet forvalter eiendomsverdier på ca. NOK 2,5 milliarder gjennom fond og andre eiendomsstrukturer, og omfatter ca. 50 selskaper. Virksomheten omfatter næringseiendom, landbrukseiendom og boligutvikling. Kundene inkluderer utenlandske institusjonelle investorer så vel som private investorer. Konsernet har 13 profesjonelle medarbeidere og eies av partnere med lang erfaring innen både eiendoms- og finansbransjen.

North Bridge Management AS har overordnet ansvar for eiendomsforvaltningen, selskapsforvaltningen og økonomi-/finansfunksjonen i flere forskjellige investeringsstrukturer og eiendomsselskaper. Selskapet håndterer også administrative oppgaver for North Bridge konsernet.

 

Har du 2-4 års erfaring med revisjon? Analytisk rolle med faglig bredde innen eiendom.

På vegne av North Bridge Management AS søker vi en dyktig og faglig operativ økonomiansvarlig til gruppens hovedkontor på Skøyen i Oslo. Rollen er todelt hvor du har det overordnede økonomi- og regnskapsansvaret for eksterne og interne selskaper og bidrar som analytiker ved transaksjoner, prosjektvurderinger og presentasjoner knyttet til eiendom.

Faglig er dette en unik mulighet til å lære seg eiendomsbransjen hvor du får bidra både med økonomistyring og det kommersielle rundt transaksjoner. Selve regnskapsførselen er outsourcet til eksterne leverandører, men det kreves og forventes at du er faglig operativ. Det er en selvstendig og sentral rolle, men du jobber også tett med øvrig team i North Bridge og eksterne ressurspersoner for de enkelte strukturer. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Stillingen byr både på faglige utfordringer og en stor bredde i oppgavene. Dette er en god mulighet for deg med 2-4 års erfaring fra revisjon. Vi ser primært etter deg som har tatt en Master med fordypning i finans eller lignende og som etter noen år i revisjon ønsker å gå videre til en spennende og utfordrende rolle internt i et selskap. Det er også en fordel med erfaring og interesse for eiendom siden virksomheten i konsernet primært omfatter næringseiendom og boligutvikling. Det viktigste er regnskapsforståelsen fra revisjon samt analytiske evner. Du har i tillegg god kompetanse i Excel og PowerPoint.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet økonomi og regnsapsansvar for gruppen med underliggende selskaper
 • Utarbeidelse av budsjett, prognoser og likviditetsstyring
 • Kvalitetssikring av regnskap og oppfølging av eksterne regnskapsbyråer
 • Konsolidering og utarbeidelse av konsernregnskap
 • Identifisere og følge opp problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift
 • Analyser av regnskapet og resultatoppfølging, herunder oppfølging av avvik
 • Kvartalsvis rapportering til styrer og aksjonærer samt årsoppgjør
 • Understøtte transaksjoner (kjøp, salg, reorganisering m.m.), herunder due diligence-prosesser
 • Forbedre interne prosesser, systemer og rapporteringsfunksjoner
 • Oppfølging av eksterne regnskapsbyråer, revisorer og investorer.
 • Lede arbeid med etablering, avvikling eller endring av selskapsstrukturer
 • Utarbeidelse av verdiberegninger, investerings- og lønnsomhetskalkyler
 • Bistå i utarbeidelse av investorpresentasjoner, prospekt eller annet markedsføringsmateriale
 • Delta i møter med aktuelle prosjekt-eiere, samarbeidspartnere, investorer eller andre
 • Ad-hoc prosjekter på tvers av selskapsstrukturen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master e.l.
 • 2 - 4 års relevant erfaring, gjerne med bakgrunn fra revisjon
 • Fordel om du har vært med på due-dill prosjekter e.l.
 • Solid regnskapsforståelse og noe erfaring med konsernregnskap
 • God forståelse for skatte- og avgiftsproblemstillinger, gjerne innen eiendom
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Generelt gode IT-kunnskaper, herunder solid erfaring med PowerPoint, Excel, Power-BI eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Resultatbevisst, effektiv og fleksibel
 • Selvgående og initiativrik
 • Systematisk, ryddig og nøyaktig
 • Utadvendt, omgjengelig og med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En allsidig arbeidshverdag i en meget spennende bransje
 • Selvstendig, synlig og ansvarsfull rolle
 • Faglig krevende og utviklende rolle med stor bredde i oppgaver
 • Hyggelig, uformelt og profesjonelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet til å investere i eiendomsprosjekter
 • Flotte lokaler på Skøyen


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.