Utfordrende direktørstilling

Sted
Lillesand, Bergen, Ski, Lødingen, Trondheim
Publisert
4. februar 2021
Søknadsfrist
07. mars 2021
Kontakt
Stefan Jensen, 41320170, Frank Amundlien, 91646600
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Attraktiv lederstilling i samfunnsviktig virksomhet med hovedkontor på Sørlandet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) søker en engasjert og tydelig leder for organisasjonsavdelingen. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe og er sentral i styringen av Nkom. Lederansvaret omfatter å motivere og videreutvikle kompetente ledere og medarbeidere. Avdelingen har mer enn 30 ansatte, fordelt på tre seksjoner innen økonomi, IT og fellestjenester. Seksjonene ledes av hver sin seksjonssjef og leverer servicetjenester.

Avdelingen bidrar til organisasjons-, strategi- og systemutvikling i Nkom. Den har også en aktiv dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Vi byr på varierte lederutfordringer i en offentlig virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og gode verdier. Som sentral leder ved virksomhetens hovedkontor vil du ha gode påvirknings- og utviklingsmuligheter. Nkom tilbyr konkurransedyktige og ordnede vilkår. 

- Se også: Dette sier direktør Pål Wien Espen om stillingen

Nkom oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Særlig om man identifiserer seg med våre verdier:

Engasjert | Profesjonell | Fremtidsrettet

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede, motivere og videreutvikle ledere og medarbeidere i avdelingens seksjoner
 • Ta en ledende rolle i strategisk utvikling av Nkom
 • Lede profesjonell videreutvikling innen IT, økonomi og andre fellestjenester
 • Spille en viktig rolle i Nkom sin ledergruppe
 • Samhandle godt med direktør, tillitsvalgte, andre avdelinger og sentrale myndigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Høyere og relevant utdanning
 • Dokumentert ledererfaring, fortrinnsvis som leder for ledere
 • Gode resultater fra endringsprosesser
 • Gode ferdigheter digitalt og kommunikasjonsmessig

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres etter bestemmelsene i sikkerhetsloven

Personlige egenskaper

 • Relasjonell, samlende og tillitvekkende 
 • Påvirkningssterk og robust
 • Nytenkende og løsningsorientert

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr | Derfor bør du søke den attraktive lederstillingen

 • Varierte lederutfordringer i en samfunnsviktig virksomhet med gode verdier
 • Gode påvirknings- og utviklingsmuligheter som sentral leder ved virksomhetens hovedkontor i Lillesand
 • En viktig lederstilling som rapporterer direkte til toppleder i Nkom
 • Gjensidig fleksibilitet
 • Et høykompetent, godt og motivert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige og ordnede vilkår

Kontakt | Personvern

 • Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig samtale
 • Se viktig informasjon om personvern

Tips | Offentlighet

Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no

Elektronisk kommunikasjon er grunnlaget for et moderne samfunn. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er utøvende myndighet for elektronisk kommunikasjon og post i Norge.

Vi er 160 ansatte ved hovedkontoret i Lillesand, mens resten arbeider ved regionkontorene i Lødingen, Trondheim, Bergen og Oslo.

Virksomheten, som tidligere het Post- og teletilsynet, legger til rette for et likeverdig, tilgjengelig og sikkert tilbud av post- og elektroniske kommunikasjonstjenester i hele landet.

Nkom er delt inn i fem fagavdelinger: Spektrums-, konkurranse-, teknologi-, sikkerhets- og organisasjonsavdelingen. Hver avdeling ledes av en avdelingsdirektør som sammen med HR-sjefen utgjør direktørens ledergruppe.

Organisasjonsavdelingen er sentral i virksomhets- og økonomistyringen og bidrar til organisasjons-, strategi- og systemutvikling. Avdelingen er også sentral i styringsdialogen, bl.a. med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Engasjert | Profesjonell | Fremtidsrettet

www.nkom.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.