Bydelsdirektør Østensjø

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. februar 2021
Søknadsfrist
01. mars 2021
Kontakt
Aksel Nikolai Norum, 48079972, Svein Lyngroth, 41515158
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine om lag 51 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder. Samskaping og innbyggerinvolvering benyttes som metoder for å tilby innbyggerne tilpassede tjenester. Bydelen har om lag 1300 årsverk og et årsbudsjett på to milliarder kroner. Bydelen har høy grad av egenproduserte tjenester. 

Vi søker en bydelsdirektør som ønsker å videreutvikle tjenestetilbudet i Bydel Østensjø og være en pådriver i kommunens innovasjons- og moderniseringsprosesser. Du må være en lagspiller som setter tydelige mål og motivere medarbeidere ved å utvikle og dra nytte av deres kompetanse og kreativitet. Tillitsbasert styring og ledelse står sentralt for oss.

Du må ha erfaring fra omstillingsarbeid i større virksomhet, kunne vise til resultater og sørge for effektiv og god drift av bydelen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsgiver for bydelens ca. 1300 årsverk.
 • Lede mål-, strategi- og budsjettarbeidet i Bydel Østensjø.
 • Administrere sekretariatet for bydelsutvalget, herunder:
  • Sikre grundige og gode saksfremlegg for folkevalgte organer.
  • Gjennomføre og forankre politiske vedtak.
 • Styre utviklingsprosesser og gjennomføre omstillingstiltak.
 • Bidra til digitaliseringsarbeidet i bydelen og kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå.
 • Relevant ledererfaring, erfaring fra offentlig sektor er en fordel.
 • Erfaring med drift og tjenesteproduksjon er nødvendig
 • Solid kompetanse innen økonomi- og ressursstyring.
 • Forståelse for og innsikt i politiske beslutningsprosesser.
 • Kjennskap til arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.
 • Interesse for teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser.

Personlige egenskaper

 • Du er en lyttende lagspiller som får med deg folk. 
 • Du utforsker komplekse utfordringer og arbeider rasjonelt og analytisk med dem.
 • Du arbeider planmessig, prioriterer og gjennomfører.
 • Du legger til rette for et miljø der innovative ideer kan blomstre.
 • Du samarbeider godt, bygger nettverk og får gjennomslag.
 • Du handler på eget initiativ, skaper fremdrift og tar ansvar for resultater.

Vi tilbyr

 • Åremål på seks år (med mulighet for å søke ytterligere et åremål).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.

Oslo kommune har 15 bydeler som samlet disponerer ca 60 % av Oslos årlige driftsbudsjett til helse- og omsorgstjenester for befolkningen. Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale tjenester, barnevern, rustiltak og boligvirkemidler. Hver bydel ledes politisk av et bydelsutvalg og administrativt av en bydelsdirektør. Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, ved kommunaldirektøren, er bydelsdirektørenes arbeidsgiver.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.