Beredskapssjef

Sted
Oslo
Publisert
9. februar 2021
Søknadsfrist
28. februar 2021
Kontakt
Tale Teisberg 90931657, Aksel Nikolai Norum 48079972
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Beredskapsetaten skal være en aktiv pådriver for kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Sentrale virkemidler er kompetanse, erfaring og risikoforståelse, godt planverk, samt at det gjennomføres jevnlige øvelser. Beredskap er et sektoransvar. Beredskapsetaten skal bidra til at kommunens virksomheter arbeider planmessig og kunnskapsbasert for å forebygge og håndtere uønskede hendelser, kriser og katastrofer.  

Vi søker en erfaren leder med evne til å forstå og håndtere det ansvaret og den rollen som Beredskapsetaten innehar. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede etaten, herunder økonomi-, personal- og administrativt ansvar.
 • Overordnet beredskapsfaglig ansvar.
 • Lede og rådgi i krisehåndtering innad i kommunen og kunne representere kommunen utad.
 • Lede prosesser for utarbeidelse av fagrapporter, analyser, evalueringer, høringsuttalelser o.l.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole.
 • Erfaring fra å arbeide i skjæringspunktet mellom fag og politikk.
 • Ledererfaring fra organisasjoner som arbeider med beredskap- og krisehåndtering.
 • Erfaring fra strategisk beredskapsplanlegging, koordinering og krisehåndtering i store/komplekse organisasjoner er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Evne til raskt å forstå komplekse spørsmål og gjøre gode vurderinger i pressede situasjoner.
 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og overordnet, samt evne til å dykke ned i detaljene ved behov.
 • Tydelig, tillitsvekkende og motiverende lederstil.
 • God kommunikasjons-, samarbeids-, og gjennomføringsevne.
 • God rolleforståelse, herunder evne til å forankre og informere til rett tid og sted.
 • Systematisk og nøyaktig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er et åremål på seks år (med mulighet for å søke ytterligere et åremål).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens
befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne,
kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Beredskapssjefen må kunne sikkerhetsklareres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om
anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Søknad og cv må sendes elektronisk via
webcruiter.

Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat i Oslo kommune. Etaten skal bidra til at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Etaten har i dag 15 (fast- og prosjektansatte) og er underlagt Byrådslederens kontor.