Forhandlingssjef – helse

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. februar 2021
Søknadsfrist
24. februar 2021
Kontakt
Anne Brit Mjelleli Haaland
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter som til sammen har over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Våre medlemmer driver Norge!

 

Spekter styrker laget og søker

Til å koordinere Spekters forberedelser av hoved- og mellomoppgjør for helseforetakene, søker vi nå etter en erfaren og klok forhandlingssjef.

Forhandlingssjef – helse

 

Stillingen medfører utstrakt kontakt med ledere og medarbeidere i sykehusene og med fagforeningene.

Du har kunnskap om arbeidslivets formelle og uformelle spilleregler, har erfaring fra organisasjons- og/eller interessepolitisk arbeid, og motiveres av å finne løsninger i samarbeid med andre.

Det er fint om du har erfaring med å formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk og enkel måte, både skriftlig og ved muntlige fremstillinger i små og større fora.

Vi tilstreber systematisk og strukturert tilnærming i oppgaveløsningen, og synes vi får de beste løsningene og prosessene når vi er nysgjerrige på andres meninger og posisjoner.

Arbeidet i Spekters administrasjon er preget av lite hierarki, med flate strukturer, tverrfaglig samarbeid og teamorganisering.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård, tlf. 900 62 709. eller Odd Einar Støver i Con Moto AS, tlf. 909 16 866.  

Søknad og CV sendes administrasjonssekretær Anne Brit Mjelleli Haaland, e-post: anne.brit.haaland@spekter.no eller Arbeidsgiverforeningen Spekter, PB 7052 Majorstuen, 0306 Oslo.

Søknadsfrist 24. februar 2021


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.