Programdirektør

Sted
Stavanger
Publisert
11. februar 2021
Søknadsfrist
14. mars 2021
Kontakt
Dag Vevatne 91656111, Sander Brimsøe Thomassen 93481901
Posisjon
Leder
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Ons

Er du en relasjonsbygger med solid energipolitisk forståelse?

Vi ser etter en person med genuin interesse for energisektoren til å lede ONS sin programavdeling.

Programdirektør vil være ansvarlig for det faglige innholdet i ONS sine aktiviteter, både for hovedarrangementet, og for ONS sin løpende aktivitet. Stillingen er en del av ONS sin ledergruppe.

Som programdirektør vil du arbeide målrettet for å styrke utviklingen av ONS-programmet mot ONS 2022. Programteamet du vil lede er ansvarlig for planlegging, utvikling og gjennomføring av det overordnede ONS-programmet, inkludert ONS Center Court, ONS Summit, ONS Innovation Awards, ONS International Markets, ONS Renewable Markets og ONS Insight. ONS har i tillegg bygget opp et omfattende faglig tilbud mellom hovedarrangementene, både i egen regi og i partnerskap med andre aktører. Programteamet er også ansvarlig for dette tilbudet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for programinnholdet på ONS konferansearenaer under hovedarrangement og i ulike format i mellomperioden
 • Ansvarlig for utarbeidelse og implementering av konsept og tema rundt ONS-arrangementene
 • Utvikling av nye programkonsepter på hovedarrangement og mindre arrangementer
 • Ansvarlig for ONS sin programkomitéstruktur som består av ledere fra industri og myndigheter (160 personer fra over 15 land)
 • Videreutvikle ONS sin strategi for partnerskap, og overordnet ansvar for gjennomføringen av partnerskapsarrangementer
 • Systematisk nettverksarbeid
 • Aktiv bidragsyter i ONS sitt kommunikasjonsarbeid og stakeholder management
 • Medlem av ONS sin ledergruppe og fagleder for programteamet

Kompetanse og personlige egenskaper:

 • Helhetlig forståelse av den internasjonale energinæringen; industri, politikk og myndigheter
 • Sterk interesse for nasjonale og internasjonale trender i energibransjen
 • Du er en solid nettverksbygger som kan bruke nettverket til å skape vinn-vinn muligheter
 • Du er strategisk anlagt og har et kommersielt sinn som ser forretningsmuligheter i samspillet med potensielle partnere
 • Du har god gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og sterk ansvarsfølelse. Du kan jobbe i høyt tempo, både i egen regi og gjennom andre
 • Du er diplomatisk og trives med å jobbe med et globalt nettverk
 • Du trives med å jobbe i team og er god til å motivere andre
 • Du behersker engelsk, muntlig og skriftlig, svært godt

Arbeidssted er ONS-kontoret i Stavanger sentrum.

Rollen som Programdirektør spiller en sentral nøkkelrolle i videreutviklingen av ONS som det ledende møtestedet for den globale energibransjen.

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi ved Dag Vevatne, 916 56 111, Sander Brimsøe Thomassen, 934 81 901 eller Siv Tone Hilde-Larsen, 91 56 109. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom ønskelig.


Stiftelsen ONS har en ledende posisjon som en global plattform og møteplass for den internasjonale energibransjen; politiske beslutningstakere, operatørselskaper, leverandører, teknologiske innovatører og tankeledere. ONS har utviklet seg til å ha en nøkkelposisjon innen energitransformasjonen og favner i dag om et bredt energibilde. Hovedarrangementet, ONS, trekker annethvert år ca. 60 000 personer fra rundt 100 nasjoner til Stavanger for å dele kunnskap og fortetningsmuligheter innen en stadig bredere energibransje. ONS har i tillegg bygget opp et omfattende faglig- og nettverkingstilbud mellom hovedarrangementene, i egen regi eller i partnerskap med andre aktører.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.