Ekspedisjonssjef - Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning

Sted
Oslo
Publisert
15. februar 2021
Søknadsfrist
8. mars 2021
Kontakt
Bente A. Paulsrud 91108165, Kristin Høy Lian 48231646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker en dyktig og strategisk ekspedisjonssjef som vil inspirere og lede omlag 30 kompetente medarbeidere og bidra i videreutvikling av en viktig sektor. 

Avdelingen arbeider med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, og med tilskudd og politikk overfor private høyskoler. Avdelingen har ansvar for etatsstyring av blant andre NOKUT, Diku, Unit, Norges forskningsråd og NUPI. I tillegg kommer ansvar for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren. Avdelingens arbeidsoppgaver omfatter også studentsamskipnadene, studentvelferd og byggesaker i universitets- og høyskolesektoren. Regjeringen har besluttet strukturendringer blant administrative virksomheter i sektoren. Ekspedisjonssjefen får en sentral rolle i å få den nye strukturen på plass.  

Aktuelle kandidater har utdanning på masternivå, eller tilsvarende realkompetanse, solid kunnskap om statlig forvaltning og styring, og ledererfaring fra overordnet og strategisk nivå. Stillingen krever forståelse for komplekse strukturer. Det er ønskelig med erfaring fra departement og god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.  

Vi ønsker en engasjert, kvalitetsbevisst og tydelig leder med gjennomføringsevne og god evne til relasjonsbygging og samhandling eksternt og internt. Stillingen medfører stor kontaktflate ut i sektoren. Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk er nødvendig. Vi ser etter en trygg og motiverende leder som jobber godt med kompetente medarbeidere i egen avdeling og på tvers i departementet. Du har høy personlig integritet, håndterer godt pressede arbeidssituasjoner og trives i grenseflaten mellom styring og politikk. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering. Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med departementsråd Petter Skarheim, tlf. 900 25 399 eller Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 i Amrop Delphi.  

Søknadsfrist 8. mars 2021.

Etter søknadsfristens utløp, vil det blir utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten.

 

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter.

Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.

Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.