Kommunikasjonsrådgiver internkommunikasjon

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. februar 2021
Søknadsfrist
21. mars 2021
Kontakt
Kjell S. Rakkenes 90552956, Mari Hagerup 92046088
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Nortura SA

God internkommunikasjon er avgjørende for trivsel, samhold og for at vi skal nå målene våre. De ansatte er Norturas viktigste ressurs, og derfor trenger vi også et godt grep om internkommunikasjonen. Vi trenger gode informasjonsprosesser og rutiner som binder et mangfold av ansatte over hele landet tettere sammen. God internkommunikasjon er viktig for å bygge en sterk kultur og lagfølelse.

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som brenner for intern kommunikasjon og mestrer balansen mellom det å være operativ med daglig innholdsproduksjonen og strategisk planlegging. Du må trives i en stor organisasjon og kunne snakke med alle typer mennesker, men også være fortrolig med hele verktøykassen for god internkommunikasjon - fra tekst og video i sosiale medier til lederoppfølging.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for strategisk planlegging og operativ oppfølging av interne kommunikasjonsplaner
 • Videreutvikling av engasjerende innhold på intranett og interne sosiale plattformer for dialog og samhandling.
 • Ansvarlig for innholdsproduksjon på Intranett og Yammer, samt være superbruker for nye digitale kommunikasjonsverktøy.
 • Ansvarlig for å skape en god intern informasjonsflyt.
 • Effektiv produksjon av nyhetsartikler, poster og videoer som skaper engasjement
 • Løfte internkommunikasjonen gjennom aktiv rådgivning og bistand til ledere
 • Bidra til å utvikle en god, kommunikasjonskultur som skaper begeistring og engasjement
 • Opprette og drifte et velfungerende nettverk med administrativt ansatte på fabrikker og anlegg
 • Finne og utvikle tiltak som skaper engasjement og etablerer en ny kultur for engasjement og deling, slik at vi skaper en god intern, digital kommunikasjonskultur
 • Aktiv deltaker i kommunikasjonsavdelingen for å sikre samkjøring med ekstern kommunikasjon
 • Dette kan medføre å bidra med innhold til andre sosiale kanaler i selskapet 
 • Arbeide tett sammen med HR-avdelingen

Kompetanse (personlige egenskaper/adferd)

 • Du må brenne for å utvikle gode intern kommunikasjon
 • Erfaring med intern kommunikasjon fra større bedrifter, gjerne landbruk, matvareindustri eller liknende prosessindustri
 • Du har et engasjement for norsk matproduksjon og landbruk
 • Er involverende, tar ansvar og leverer resultater effektivt og på en slagkraftig måte: Initiativrik; nysgjerrig; selvstendig; analytisk og strukturert; innfører endringer i arbeidsprosesser
 • Faglig og sosialt trygg og opptrer naturlig på alle nivå i organisasjonen, med en velutviklet rolle- og situasjonsforståelse
 • Skape relasjoner og nettverk: Etablerer gode relasjoner med kollegaer; bygger store og effektive kontaktnett; bidrar til å spre arbeidsglede og sikrer gjennomslag for initiativer
 • Sterke digitale ferdigheter og superbruker av sosiale medier
 • Vant til å produsere daglige saker til flere kanaler (interne og eksterne sosiale medier) og kunnskap om redigering /teksting/klipping

Faglige og formelle kompetanser

 • Dokumenterbar erfaring med operativ og strategisk internkommunikasjon i større organisasjoner
 • Kunnskap og erfaring med Microsoftløsninger som SharePoint og Yammer, eller tilsvarende verktøy
 • Erfaring med bruk av digital og visuell kommunikasjon i sosiale kanaler samt sterk digital kompetanse innen effektive samhandlingsløsninger
 • Lang erfaring med visuell historiefortelling (bruk av foto- film)
 • Høyere utdannelse, gjerne innenfor kommunikasjon

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et levende, lærerikt og hyggelig arbeidsmiljø

 

Nortura SA

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17.300 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft og er stolte over å bidra til at det blomstrer i norsk matproduksjon. Vi omsetter årlig for om lag 23 milliarder kroner og skaper store verdier for Norge.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.